Astma internationaal 2019

Sla de grafiek Astma internationaal 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat (EHIS), 2021 (Code hlth_ehis_cd1i)

  • Volgorde op basis van totaal (mannen en vrouwen samen)
  • Het betreft het percentage personen dat zegt chronisch astma te hebben.

Percentage met astma in Nederland hoger dan in EU Europese unie (Europese unie)

Het percentage personen met astma is in Nederland hoger dan gemiddeld in de Europese Unie. Dit blijkt uit de internationaal vergelijkbare EHIS European Health Interview Survey (Europese gezondheidsenquête) (European Health Interview Survey (Europese gezondheidsenquête))-studie. Hierbij gaat het om het percentage personen dat zegt te lijden aan astma (inclusief allergische astma). In het noorden van de EU is het percentage met astma hoger dan elders in de EU. In alle landen in de vergelijking is het percentage met astma hoger onder vrouwen dan onder mannen, behalve in Ierland. 

Geen objectieve internationale gegevens over astma beschikbaar

Objectief vastgestelde internationale gegevens over astma zijn niet beschikbaar en het is belangrijk te beseffen dat zelfgerapporteerde gegevens beïnvloed kunnen worden door culturele verschillen tussen landen, bijvoorbeeld door de manier waarop mensen een vraag interpreteren of beantwoorden.

Meer informatie

  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))