Zorguitgaven astma naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven astma naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: J45-J46

Bijna 444 miljoen euro voor zorg astma 

In 2019 bedroegen de geraamde uitgaven van zorg voor astma 443,9 miljoen euro. Dit was 0,46% van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland en 13,4% van de uitgaven voor alle luchtwegaandoeningen. Van de zorguitgaven voor astma werd 46% uitgegeven aan ziekenhuiszorg, 40% aan genees- en hulpmiddelen en 8% aan eerstelijnszorg. 


Zorguitgaven astma naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven astma naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: J45-J46

Meer zorguitgaven voor vrouwen dan voor mannen 

Van alle zorguitgaven voor astma in 2019 ging 58% naar de zorg voor vrouwen en 42% naar de zorg voor mannen. Grotendeels van de uitgaven voor astma werden gemaakt door 40- tot 80-jarigen.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)