In het kort

  • In 2021 waren er 517.200  personen met astma

  • 52.600 nieuwe patiënten kregen in 2021 de diagnose astma 

  • Ruim 444 miljoen euro voor zorg astma in 2019

  • Ongeveer 7% van de kinderen en jongeren heeft astma

  • Beduidend minder ziekenhuisopnamen voor astma in 2020

  • Regio Rotterdam meeste gebruikers astma- en COPD-middelen