Kinderen voldoen vaker aan beweegrichtlijnen dan jongeren

Kinderen van 4 tot en met 11 jaar voldoen vaker aan de beweegrichtlijnen dan jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes. Bij de leeftijdsgroep van 4 tot en met 11 jaar voldoen meer jongens dan meisjes aan de beweegrichtlijnen. Bij de leefstijdsgroep van 12 tot en met 17 jaar voldoen meisjes en jongens ongeveer even vaak aan de beweegrichtlijnen. 


Trend in voldoen aan de Beweegrichtlijnen jongeren

Sla de grafiek Trend in voldoen aan de beweegrichtlijnen jongeren 2001-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête (2001 t/m 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

  • De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Percentage jongeren dat voldoet aan de beweegrichtlijnen niet gestegen of gedaald in afgelopen 20 jaar

Het percentage jongeren dat voldoet aan de beweegrichtlijnen is tussen 2001 en 2022 niet gestegen of gedaald. Dit geldt voor zowel de totale groep, als voor jongens en meisjes afzonderlijk. Ook in de afgelopen 5 jaar is er geen significante stijging of daling te zien in het voldoen aan de beweegrichtlijnen bij jongens, meisjes of de totale groep. Hoewel er geen stijging of daling in bewegen bij jongeren was, zijn er wel fluctuaties met zowel gunstige als ongunstige uitschieters.  


Voldoen aan onderdelen beweegrichtlijnen verschilt per leeftijdsgroep

Iemand voldoet aan de beweegrichtlijnen wanneer hij of zij zowel aan het onderdeel matig en zwaar intensieve activiteiten als aan het onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten voldoet. De aanbevolen duur van deze activiteiten verschilt voor volwassenen en kinderen. Vergeleken met jongere kinderen en volwassenen, voldoen 12 tot en met 17-jarigen het minst vaak aan het onderdeel matig en zwaar intensieve inspanning. Bijna alle kinderen van 4 tot en met 11 jaar voldoen aan het onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten. Dit neemt af met de leeftijd.


  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • V. Hermans, red. (RIVM)
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)