Illustratie
Tabel: Bronnen bij de cijfers over bewegen

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

 

Leefstijlmonitor (LSM)/Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

Voldoen aan beweegrichtlijnen

Nederlandse bevolking vanaf 4 jaar 

LSMGezondheidsenquêtePOLSgezondheid en welzijn

Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Voldoen aan beweegrichtlijnen

Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar

Gezondheidsmonitor GGD'en, CBS en RIVM

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD’en en RIVM Wekelijks sporten Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite Gezondheidsmonitors

Eurostat (EHIS European Health Interview Survey (Europese gezondheidsenquête) (European Health Interview Survey (Europese gezondheidsenquête)))

Percentage dat beweegt (minuten per week)

Europese bevolking van 15 jaar en ouder

Eurostat (europa.eu)

Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)) Study

Minimaal 1 uur per dag sporten/bewegen, uren schermgebruik per dag

Europese scholieren van 11, 13 en 15 jaar

HBSC Internationaal