Minder dan de helft van Nederlanders voldoet aan beweegrichtlijnen

In 2023 voldeed 44,0% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen. Dit percentage is het hoogst onder 18 tot en met 34-jarigen en neemt af met de leeftijd.


Verschillen tussen mannen en vrouwen het grootst bij 65-plus

De verschillen in voldoen aan de beweegrichtlijnen tussen mannen en vrouwen zijn het grootst in de leeftijdsgroep van  65-plus. Het percentage mannen van 65 jaar en ouder dat voldoende beweegt is aanzienlijk hoger dan het percentage vrouwen, 45,1% versus 35,2%.


Geslacht

Sla de grafiek Trend in voldoen aan de beweegrichtlijnen naar geslacht 2001-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête (2001 t/m 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Leeftijd

Sla de grafiek Trend in voldoen aan de beweegrichtlijnen naar leeftijd 2001-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête (2001 t/m 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Volwassenen voldoen steeds vaker aan de beweegrichtlijnen in afgelopen 20 jaar

Tussen 2001 en 2022 is het percentage volwassenen dat voldoet aan de beweegrichtlijnen significant gestegen. Deze stijging geldt voor mannen en voor de hele groep, maar niet afzonderlijk voor vrouwen. Alleen bij de leeftijdsgroepen vanaf 50 jaar is het percentage dat voldoende beweegt gestegen. Hoewel er een toenemende trend in bewegen bij volwassenen was, zijn er ook fluctuaties, met de grootste uitschieters in 2020 en 2021. In de afgelopen 5 jaar is er juist een significante daling in het percentage dat voldoende beweegt te zien bij de totale groep en mannen afzonderlijk en in alle leeftijdsgroepen, behalve in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder. 


Voldoen aan onderdelen beweegrichtlijnen verschilt per leeftijdsgroep

Iemand voldoet aan de beweegrichtlijnen wanneer hij of zij zowel aan het onderdeel matig en zwaar intensieve activiteiten als aan het onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten voldoet. De aanbevolen duur van deze activiteiten verschilt voor volwassenen en kinderen. Vergeleken met jongere kinderen en volwassenen, voldoen 12 tot en met 17-jarigen het minst vaak aan het onderdeel matig en zwaar intensieve inspanning. Bijna alle kinderen van 4 tot en met 11 jaar voldoen aan het onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten. Dit neemt af met de leeftijd.


  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • V. Hermans, red. (RIVM)
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)