Welke gemeente biedt gecombineerde leefstijlinterventie aan?

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) wordt sinds 2019 onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico. Met deze leefstijlinterventie die twee jaar duurt werken volwassenen met overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) aan hun leefstijl, gezonder eten en duurzame gedragsverandering. Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie. 

Op dit moment worden in Nederland 7 erkende gecombineerde leefstijlinterventies vergoed vanuit de basisverzekering:  

Op peildatum 12 janauri 2024 zijn ongeveer 1.350 praktijken waar deze interventies worden aangeboden. CooL is de interventie die het meest wordt aangeboden. Door te klikken op een gemeente is te zien welke interventie wordt aangeboden en hoe vaak deze wordt aangeboden. Gegevens  per locaties zijn te vinden op de locatiekaart op Loketgezondleven.nl.


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))