GGD-regio's

Gemeenten

Voldoen aan beweegrichtlijnen per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 voldoet gemiddeld 47,5% van de volwassenen van 18 jaar en ouder  aan de beweegrichtlijnen. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 40,3 tot 54,6%Om te voldoen aan de beweegrichtlijn dienen personen vanaf 18 jaar minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning  te verrichten verspreid over diverse dagen, zoals wandelen en fietsen, en minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te verrichten. Voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij 'Leeftijd en geslacht'. Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Voldoen aan beweegrichtlijnen per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 33,2 tot 66,1%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


GGD-regio's

Gemeenten

Wekelijkse sporters per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 sport gemiddeld 53,6% van de volwassenen van 18 jaar minstens een keer per week. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 45,2 en 60,6%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart  te klikken. Dit gemiddelde kan afwijken van het percentage dat wordt gepresenteerd bij de Kernindicatoren Sport en Bewegen, zie methode voor meer informatie. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Wekelijkse sporters per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 36,1 tot 71,3%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Bewegen per wijk en buurt

Op basis van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) cijfers op wijk- en buurtniveau geschat (Voldoen aan beweegrichtlijnen en Wekelijkse sporters). Deze cijfers zijn ook direct te downloaden via StatLine RIVM. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen van 18 tot en met 64 jaar en voor 65 jaar en ouder. Op RIVM-Statline zijn ook cijfers beschikbaar van de Gezondheidsmonitor-enquêtes uit 2012, 2016 en 2020.

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • P. Geuijen (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • C. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)