Beweegrichtlijnen volwassenen

Sla de grafiek Voldoen aan Beweegrichtlijnen volwassenen 2021 over en ga naar de datatabel
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Achterliggende cijfers: CBS-Statline

Bijna de helft van Nederlanders voldoet aan Beweegrichtlijnen

In 2021 voldeed 46,6% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder aan de Beweegrichtlijnen. Dit percentage is het hoogst onder 18-34-jarigen en neemt af met de leeftijd.


Beweegrichtlijnen volwassenen naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Voldoen aan Beweegrichtlijnen volwassenen naar leeftijd en geslacht 2021 over en ga naar de datatabel
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Achterliggende cijfers: CBS-Statline

Bij 65-plussers voldoen meer mannen dan vrouwen aan Beweegrichtlijnen 

De verschillen in voldoen aan de Beweegrichtlijnen tussen mannen en vrouwen zijn niet groot, behalve in de categorie 65-plus. Het percentage mannen van 65 jaar en ouder dat voldoende beweegt is aanzienlijk hoger dan het percentage vrouwen, 47,2% versus 37,9%.


Beweegrichtlijnen kinderen

Sla de grafiek Voldoen aan Beweegrichtlijnen kinderen 2021 over en ga naar de datatabel
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Achterliggende cijfers: CBS-Statline

Jonge kinderen voldoen vaker aan Beweegrichtlijnen dan oudere kinderen

Kinderen van 4 t/m 11 jaar voldoen beduidend vaker aan de Beweegrichtlijnen dan kinderen van 12 t/m 17 jaar. Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes. Bij beide leeftijdsgroepen voldoen meer jongens dan meisjes aan de Beweegrichtlijnen.


Voldoen aan onderdelen van de Beweegrichtlijnen

Sla de grafiek Voldoen aan onderdelen Beweegrichtlijnen 2021 over en ga naar de datatabel
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Achterliggende cijfers: CBS-Statline

Voldoen aan onderdelen Beweegrichtlijnen verschilt per leeftijdsgroep

Iemand voldoet aan de Beweegrichtlijnen wanneer hij of zij zowel aan het onderdeel matig en zwaar intensieve activiteiten als aan het onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten voldoet. De aanbevolen duur van deze activiteiten verschilt voor volwassenen en kinderen. 
Vergeleken met jongere kinderen en volwassenen, voldoen 12 t/m 17 jarigen het minst vaak aan het onderdeel matig en zwaar intensieve inspanning. Het voldoen aan het onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten neemt sterk af met de leeftijd. Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar voldoen aan dit onderdeel.


Trend in voldoen aan de Beweegrichtlijnen jongeren

Sla de grafiek Trend in voldoen aan de Beweegrichtlijnen jongeren 2001-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête (2001 t/m 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

 • De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2020 en getoetst
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Percentage jongeren dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen fluctueert

Het percentage jongeren dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen fluctueert. Er is geen duidelijke stijgende of dalende trend te zien tussen 2001 en 2020. Dit geldt voor jongens, meisjes en de gehele groep.

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


Trend in voldoen aan de Beweegrichtlijnen volwassenen

Sla de grafiek Trend in voldoen aan de Beweegrichtlijnen volwassenen 2001-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête (2001 t/m 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2020 en getoetst
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Volwassenen voldoen steeds vaker aan de Beweegrichtlijnen

Tussen 2001 en 2020 is het percentage volwassenen dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen significant gestegen. Deze stijging geldt voor zowel mannen en vrouwen, als de gehele groep. 

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


Trend in voldoen aan de Beweegrichtlijnen naar leeftijd volwassenen

Sla de grafiek Trend in voldoen aan de Beweegrichtlijnen naar leeftijd 2001-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête (2001 t/m 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2020 en getoetst
 • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Volwassenen voldoen vaker steeds aan de Beweegrichtlijnen

Tussen 2001 en 2020 is het percentage volwassenen dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen significant gestegen in alle leeftijdsgroepen. 

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


 • I. Laseur (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • M.H.D. Plasmans (RIVM)
 • R. van Diest, red. (RIVM)
 • E.M. Zantinge, red. (RIVM)