Jonge kinderen voldoen vaker aan Beweegrichtlijnen dan oudere kinderen

Kinderen van 4 tot en met 11 jaar voldoen beduidend vaker aan de Beweegrichtlijnen dan kinderen van 12 tot en met 17 jaar. Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes. Bij beide leeftijdsgroepen voldoen meer jongens dan meisjes aan de Beweegrichtlijnen.


Trend in voldoen aan de Beweegrichtlijnen jongeren

Sla de grafiek Trend in voldoen aan de Beweegrichtlijnen jongeren 2001-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête (2001 t/m 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

  • De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2021 en getoetst.
  • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Percentage jongeren dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen neemt licht toe

Het percentage jongeren dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen is tussen 2001 en 2021 licht gestegen. Deze stijging geldt zowel voor de gehele groep als voor jongens en meisjes afzonderlijk. Hoewel er in grote lijn een toenemende trend in bewegen over de afgelopen 10 jaar is, zijn er ook fluctuaties met zowel gunstige als ongunstige uitschieters.  

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


Voldoen aan onderdelen Beweegrichtlijnen verschilt per leeftijdsgroep

Iemand voldoet aan de Beweegrichtlijnen wanneer hij of zij zowel aan het onderdeel matig en zwaar intensieve activiteiten als aan het onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten voldoet. De aanbevolen duur van deze activiteiten verschilt voor volwassenen en kinderen. 
Vergeleken met jongere kinderen en volwassenen, voldoen 12 tot en met 17 jarigen het minst vaak aan het onderdeel matig en zwaar intensieve inspanning. Het voldoen aan het onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten neemt sterk af met de leeftijd. Bijna alle kinderen van 4 tot en met 11 jaar voldoen aan dit onderdeel.


  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T.C.H. Hazekamp, red. (RIVM)
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)