Minder dan de helft van Nederlanders voldoet aan Beweegrichtlijnen

In 2022 voldeed 44,0% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder aan de Beweegrichtlijnen. Dit percentage is het hoogst onder 18-34-jarigen en neemt af met de leeftijd.


Bij 65-plussers voldoen meer mannen dan vrouwen aan Beweegrichtlijnen 

De verschillen in voldoen aan de Beweegrichtlijnen tussen mannen en vrouwen zijn niet groot, behalve in de categorie 65-plus. Het percentage mannen van 65 jaar en ouder dat voldoende beweegt is aanzienlijk hoger dan het percentage vrouwen, 42,8% versus 34,1%.


Geslacht

Sla de grafiek Trend in voldoen aan de Beweegrichtlijnen naar geslacht 2001-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête (2001 t/m 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2021 en getoetst.
  • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Leeftijd

Sla de grafiek Trend in voldoen aan de Beweegrichtlijnen naar leeftijd 2001-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête (2001 t/m 2013); daarna Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) i.s.m. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2021 en getoetst.
  • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Volwassenen voldoen steeds vaker aan de Beweegrichtlijnen

Tussen 2001 en 2021 is het percentage volwassenen dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen significant gestegen. Deze stijging geldt voor zowel mannen en vrouwen, als  voor de hele groep. Bij de jongste groep volwassenen (18-34 jaar) stijgt het percentage dat voldoende beweegt niet; bij alle oudere leeftijdsgroepen wel. Hoewel er een toenemende trend in bewegen over de afgelopen 10 jaar is, zijn er ook fluctuaties, met de grootste uitschieters in 2020 en 2021. 

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie. Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


Voldoen aan onderdelen Beweegrichtlijnen verschilt per leeftijdsgroep

Iemand voldoet aan de Beweegrichtlijnen wanneer hij of zij zowel aan het onderdeel matig en zwaar intensieve activiteiten als aan het onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten voldoet. De aanbevolen duur van deze activiteiten verschilt voor volwassenen en kinderen. 
Vergeleken met jongere kinderen en volwassenen, voldoen 12 tot en met 17 jarigen het minst vaak aan het onderdeel matig en zwaar intensieve inspanning. Het voldoen aan het onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten neemt sterk af met de leeftijd. Bijna alle kinderen van 4 tot en met 11 jaar voldoen aan dit onderdeel.


  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T.C.H. Hazekamp, red. (RIVM)
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)