In het kort

  • Naar schatting 786.600 mensen met een coronaire hartziekte
  • Vaker coronaire hartziekten bij mannen en ouderen

  • In 2022 ongeveer 8.300 doden door coronaire hartziekten

  • Meer mannen overlijden aan coronaire hartziekten dan vrouwen

  • Sinds 1980 steeds minder sterfgevallen door coronaire hartziekten

  • Zorguitgaven  geschat op 1,4 miljard euro in 2019

  • Ruim 57.000 ziekenhuisopnamen voor coronaire hartziekten in 2020