Weinig ziekenhuisopnamen voor constitutioneel eczeem

In 2019 waren er 85 klinische ziekenhuisopnamen voor constitutioneel eczeem. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 645 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 7,6 dagen bedroeg. Het aantal ziekenhuisopnamen voor constitutioneel eczeem is relatief klein in vergelijking met andere ziekten. 
Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor constitutioneel eczeem 2019
 

Mannen

Vrouwen

Totaal

Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.)

45

40

85

  • Aantal verpleegdagen

350

295

645

  • Gemiddelde opnameduur (dagen)

7,8

7,4

7,6

Aantal dagopnamen

345

335

680

Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…)

0

0

0

Totaal opnamen

395

375

765

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in mei 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: L20
  • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
  • Cijfers zijn voorlopig

Meer informatie

  • A.M. Gommer (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)