Zorguitgaven constitutioneel eczeem naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven constitutioneel eczeem naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: L20 

Zorguitgaven voor constitutioneel eczeem ruim 60 miljoen euro in 2019

In 2019 bedroegen de geraamde uitgaven van zorg voor constitutioneel eczeem 60,5 miljoen euro. Dat was 5,28% van de totale zorguitgaven voor ziekten van huid en subcutis en 0,06% van de totale zorguitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland. Van de uitgaven voor constitutioneel eczeem werd 48% besteed aan ziekenhuiszorg (29,4 miljoen euro). Daarnaast ging 28% naar genees- en hulpmiddelen (16,9 miljoen euro) en 18% naar eerstelijnszorg (11 miljoen euro).


Zorguitgaven constitutioneel eczeem naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven constitutioneel eczeem naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: L20 

Zorguitgaven voor constitutioneel eczeem piekt rond eerste levensjaren

In de leeftijdsgroep van 1 tot en met 4 jaar waren de zorguitgaven in 2019 relatief hoog en vanaf 60 jaar nemen de uitgaven sterk af. De uitgaven in verband met constitutioneel eczeem waren nagenoeg gelijk voor vrouwen (48%) en mannen (52%).


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)