Zorguitgaven constitutioneel eczeem naar sector 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven constitutioneel eczeem naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-code: L20 

Zorguitgaven voor constitutioneel eczeem 60 miljoen euro in 2017

De zorguitgaven voor constitutioneel eczeem bedroegen 60,4 miljoen euro in 2017. Dat is 4,2% van de totale zorguitgaven voor ziekten van huid en subcutis en 0,07% van de totale zorguitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland. Van de uitgaven voor constitutioneel eczeem werd 36% besteed aan ziekenhuiszorg. Daarnaast ging 29% naar genees- en hulpmiddelen en 24% naar eerstelijnszorg.

Meer informatie


Zorguitgaven constitutioneel eczeem naar leeftijd en geslacht 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven constitutioneel eczeem naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-code: L20 

Zorguitgaven voor constitutioneel eczeem vooral in eerste levensjaren

In de leeftijdsgroep van 0 tot en met 4 jaar waren de zorguitgaven in 2017 relatief hoog en onder ouderen waren de uitgaven voor eczeem het laagst. Jonge kinderen van 0 tot en met 4 jaar komen ook het meest op consult bij de huisarts voor constitutioneel eczeem. De uitgaven in verband met constitutioneel eczeem zijn nagenoeg gelijk voor vrouwen (51%) en mannen (49%). De zorguitgaven voor constitutioneel eczeem bedroegen in totaal 60,4 miljoen euro in 2017.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)