In het kort

  • Bijna 397.000 mensen in de zorg met constitutioneel eczeem

  • Bijna 150.000 nieuwe patiënten met constitutioneel eczeem in 2021

  • Aanleg is de belangrijkste risicofactor voor constitutioneel eczeem

  • Bij helft van de patiënten ook allergie voor dierlijk eiwit

  • Zorguitgaven voor constitutioneel eczeem vooral in eerste levensjaren