Illustratie
Tabel: Bronnen bij de cijfers over constitutioneel eczeem

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) Zorgregistraties eerste lijn

Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

Nederlandse bevolking

NZR

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ ()), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Klinische opnamedagen, klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.), gemiddelde opnameduur met constitutioneel eczeem als hoofdontslagdiagnose

Nederlandse bevolking

LBZ

Kosten van Ziektenstudie

Kosten van zorg voor constitutioneel eczeem

Nederlandse bevolking

Kosten van Ziekten