Illustratie
Tabel: Bronnen bij de cijfers over COVID-19

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Staat van infectieziekten

Aantal (wettelijke) meldingen van COVID-19

Nederlandse bevolking

Klous et al. 2022Klous, G., McDonald, S., de Boer, P., van Hoek, A.J. , Franz, E., van Rooijen, M., Staat van infectieziekten in Nederland, 2021, Bilthoven (2022)

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Aantal sterfgevallen

Nederlandse bevolking

CBS Doodsoorzakenstatistiek

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

Klinische opnamedagen, klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.), gemiddelde opnameduur 

Nederlandse bevolking

LBZ