Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Invloed coronamaatregelen
Naast de onderwerpen gepresenteerd onder “Invloed corona” is in de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 gevraagd naar de invloed van de coronamaatregelen op verschillende aspecten van het leven. Deze cijfers zijn niet gepresenteerd, doordat er grote verschillen te zien zijn in cijfers over dit onderwerp tussen verschillende manieren van invullen (smartphone, tablet en PC). Deze verschillen zullen nader worden onderzocht.

Heeft nog last van een of meer gebeurtenissen die hij/zij heeft meegemaakt tijdens de coronaperiode
Jongeren werd gevraagd welke van de volgende gebeurtenissen zij tijdens de coronaperiode hebben meegemaakt en van welke gebeurtenissen zij nog last hebben:

 • Ik ben in quarantaine geweest
 • Ik heb corona gehad
 • Ik heb in het ziekenhuis gelegen door corona
 • Ik heb in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, heeft corona gehad
 • Iemand die belangrijk voor mij is, heeft in het ziekenhuis gelegen door corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, heeft in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, is overleden aan corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, is overleden aan iets anders dan corona
 • Minder werk of inkomen voor (een van) mijn ouders

Heeft een verhoogd risico op PTSS Posttraumatische stressstoornis (Posttraumatische stressstoornis) (CRIES-score van 30 of hoger)
Het risico op posttraumatische stressstoornis (PTSS) is gemeten met behulp van de Children's Revised Impact of Event Scale (CRIES-13), een vragenlijst voor het signaleren van PTSS bij kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. De vragenlijst bestaat uit dertien items op een 4-puntsschaal welke gaan over de afgelopen 7 dagen, waarover een somscore wordt berekend. Een somscore van 30 of hoger betekent een verhoogd risico op PTSS.

Bij het invullen van de CRIES-13 is jongeren gevraagd de meest heftige gebeurtenis uit de coronaperiode in gedachten te houden. Deze vraag is alleen voorgelegd aan jongeren die eerder hadden aangegeven nog last te hebben van één of meer van de volgende gebeurtenissen tijdens de coronaperiode:

 • Ik ben in quarantaine geweest
 • Ik heb corona gehad
 • Ik heb in het ziekenhuis gelegen door corona
 • Ik heb in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, heeft corona gehad
 • Iemand die belangrijk voor mij is, heeft in het ziekenhuis gelegen door corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, heeft in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, is overleden aan corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, is overleden aan iets anders dan corona
 • Minder werk of inkomen voor (een van) mijn ouders

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Verhoogd risico PTSS
Jongvolwassenen werd gevraagd welke van de volgende gebeurtenissen zij tijdens de coronaperiode hebben meegemaakt en van welke gebeurtenissen zij nog last hebben:

 • Ik heb corona gehad
 • Ik heb in het ziekenhuis gelegen door corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, heeft in het ziekenhuis gelegen door corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, is overleden aan corona
 • Ik bang was dat ik of iemand die belangrijk voor mij is corona zou krijgen
 • Ik heb in mijn werk veel mensen gezien die ernstig ziek waren of zijn overleden aan corona
 • Door de coronamaatregelen kon ik geen steun of zorg bieden aan iemand die belangrijk voor mij is
 • Door de coronamaatregelen kon ik geen afscheid nemen van iemand die is overleden
 • Ik had te maken met bedreiging en/of geweld door discussie over coronamaatregelen

Het risico op posttraumatische stressstoornis (PTSS) is gemeten met behulp van de PCL-5, een lijst van twintig problemen die mensen kunnen hebben na een zeer stressvolle gebeurtenis. Voor elk item wordt gevraagd in hoeverre de respondent er in de laatste vier weken last van heeft gehad op een 5-puntsschaal (helemaal niet - een beetje - matig - nogal veel - extreem veel). Bij het invullen van de PCL-5 is jongvolwassenen gevraagd de meest heftige gebeurtenis uit de coronaperiode in gedachten te houden. Deze vraag is alleen voorgelegd aan jongvolwassenen die aangaven nog last te hebben van één of meer van de bovenstaande gebeurtenissen tijdens de coronaperiode (m.u.v. corona hebben gehad). Op basis van de twintig items zijn DSM Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. (Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Classificatie voor psychische stoornissen. De DSM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association.)-5 ernstscores berekend per symptoomcluster (intrusie (B), vermijding (C), cognitie en stemming (D), arousal en activiteit (E)). Er is volgens de DSM-5 ernstscores sprake van een verhoogd risico op PTSS wanneer iemand in de laatste vier weken last had van minimaal één intrusie-symptoom (B), één vermijding-symptoom (C), twee cognitie en stemming-symptomen (D) en twee arousal en activiteit-symptomen (E). Hierbij wordt elk item met beantwoord met “matig” t/m “extreem veel” als een aanwezig symptoom meegeteld. Indien de corona-gerelateerde gebeurtenis korter dan een maand geleden heeft plaatsgevonden, is er geen sprake van een verhoogd risico op PTSS.


Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

In de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is gevraagd welke van de volgende potentieel traumatische corona-gerelateerde gebeurtenissen respondenten tijdens de coronaperiode hebben meegemaakt en van welke gebeurtenissen zij nog last hebben:

 • Ik heb in het ziekenhuis gelegen door corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, heeft in het ziekenhuis gelegen door corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, is overleden aan corona
 • Ik was bang dat ik of iemand die belangrijk voor mij is corona zou krijgen
 • Ik heb in mijn werk veel mensen gezien die ernstig ziek waren of zijn overleden aan corona
 • Door de coronamaatregelen kon ik geen afscheid nemen van iemand die is overleden

Het risico op posttraumatische stressstoornis (PTSS) is gemeten met behulp van de PCL-5, een lijst van twintig problemen die mensen kunnen hebben na een zeer stressvolle gebeurtenis. Voor elk item wordt gevraagd in hoeverre de respondent er in de laatste vier weken last van heeft gehad op een 5-puntsschaal (helemaal niet - een beetje - matig - nogal veel - extreem veel). Bij het invullen van de PCL-5 is respondenten gevraagd de meest heftige gebeurtenis uit de coronaperiode in gedachten te houden. Deze vraag is alleen voorgelegd aan respondenten die aangaven nog last te hebben van één of meer van de bovenstaande gebeurtenissen tijdens de coronaperiode. Op basis van de twintig items zijn DSM-5 ernstscores berekend per symptoomcluster (intrusie (B), vermijding (C), cognitie en stemming (D), arousal en activiteit (E)). Er is volgens de DSM-5 ernstscores sprake van een verhoogd risico op PTSS wanneer iemand in de laatste vier weken last had van minimaal één intrusie-symptoom (B), één vermijding-symptoom (C), twee cognitie en stemming-symptomen (D) en twee arousal en activiteit-symptomen (E). Hierbij wordt elk item met beantwoord met “matig” t/m “extreem veel” als een aanwezig symptoom meegeteld. Indien de corona-gerelateerde gebeurtenis korter dan een maand geleden heeft plaatsgevonden, is er geen sprake van een verhoogd risico op PTSS.