Invloed coronamaatregelen

Naast de onderwerpen gepresenteerd onder “Invloed corona” is in de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 gevraagd naar de invloed van de coronamaatregelen op verschillende aspecten van het leven. Deze cijfers zijn niet gepresenteerd, doordat er grote verschillen te zien zijn in cijfers over dit onderwerp tussen verschillende manieren van invullen (smartphone, tablet en PC). Deze verschillen zullen nader worden onderzocht.


Heeft nog last van een of meer gebeurtenissen die hij/zij heeft meegemaakt tijdens de coronaperiode

Jongeren werd gevraagd welke van de volgende gebeurtenissen zij tijdens de coronaperiode hebben meegemaakt en van welke gebeurtenissen zij nog last hebben:

 • Ik ben in quarantaine geweest
 • Ik heb corona gehad
 • Ik heb in het ziekenhuis gelegen door corona
 • Ik heb in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, heeft corona gehad
 • Iemand die belangrijk voor mij is, heeft in het ziekenhuis gelegen door corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, heeft in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, is overleden aan corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, is overleden aan iets anders dan corona
 • Minder werk of inkomen voor (een van) mijn ouders

Heeft een verhoogd risico op PTSS Posttraumatische stressstoornis (Posttraumatische stressstoornis) (CRIES-score van 30 of hoger)

Het risico op posttraumatische stressstoornis (PTSS) is gemeten met behulp van de Children's Revised Impact of Event Scale (CRIES-13), een vragenlijst voor het signaleren van PTSS bij kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. De vragenlijst bestaat uit dertien items op een 4-puntsschaal welke gaan over de afgelopen 7 dagen, waarover een somscore wordt berekend. Een somscore van 30 of hoger betekent een verhoogd risico op PTSS.

Bij het invullen van de CRIES-13 is jongeren gevraagd de meest heftige gebeurtenis uit de coronaperiode in gedachten te houden. Deze vraag is alleen voorgelegd aan jongeren die eerder hadden aangegeven nog last te hebben van één of meer van de volgende gebeurtenissen tijdens de coronaperiode:

 • Ik ben in quarantaine geweest
 • Ik heb corona gehad
 • Ik heb in het ziekenhuis gelegen door corona
 • Ik heb in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, heeft corona gehad
 • Iemand die belangrijk voor mij is, heeft in het ziekenhuis gelegen door corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, heeft in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, is overleden aan corona
 • Iemand die belangrijk voor mij is, is overleden aan iets anders dan corona
 • Minder werk of inkomen voor (een van) mijn ouders