Ziektelast COVID-19 geschat op 219.000 DALY Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan … (Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan …)'s

De totale ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) van COVID-19 in 2021 wordt geschat op 218.900 DALY's (Klous et al. 2022Klous, G., McDonald, S., de Boer, P., van Hoek, A.J. , Franz, E., van Rooijen, M., Staat van infectieziekten in Nederland, 2021, Bilthoven (2022)). Om de ziektelast van COVID-19 te berekenen, is er gekeken naar drie groepen van besmette personen: mild zieke personen, ernstig zieke personen en overleden personen. Van de totale ziektelast in 2021 wordt 98% veroorzaakt door het vroegtijdig overlijden van zieke personen (213.600 DALY's) (Klous et al. 2022Klous, G., McDonald, S., de Boer, P., van Hoek, A.J. , Franz, E., van Rooijen, M., Staat van infectieziekten in Nederland, 2021, Bilthoven (2022)). Bij de interpretatie van de geschatte ziektelast van COVID-19 in 2021 moet rekening gehouden worden met de landelijke coronamaatregelen die vanaf maart 2020 werden ingevoerd. Deze maatregelen hebben de mogelijke ziektelast van COVID-19 in sterke mate beperkt. Ook is de geschatte ziektelast een onderschatting; de ziektelast door langetermijngevolgen van COVID-19 kon nog niet worden meegenomen. 


G. Klous (RIVM)
C. Hendriks, red. (RIVM)