Coronaire hartziekten verantwoordelijk voor meeste ziektelast

In 2018 waren coronaire hartziekten in Nederland verantwoordelijk voor de meeste ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).), uitgedrukt in het aantal Disability Adjusted Life Years (DALY Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan … (Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan …)’s). Het aantal DALY’s per aandoening bestaat uit de som van het aantal levensjaren verloren door vroegtijdige sterfte als gevolg van de aandoening en het verlies aan kwaliteit van leven door de aandoening (ziektejaarequivalenten). Beroerte en diabetes mellitus nemen de plaatsen 2 en 3 in van de aandoeningen die de meeste ziektelast met zich meebrengen in Nederland in 2018.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 75 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend. Deze aandoeningen zijn niet uitsluitend geselecteerd op basis van ziektelast. De totale lijst van 75 aandoeningen staat in de tabel onderaan deze pagina en in het bestand:

'Ziektelast in 2018' (ODS; 29 KB)

 

Verschillende methoden voor berekening ziektelast infectieziekten

De bron van de hier gepresenteerde ziektelast van aandoeningen is de ‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning’ (VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)). De gebruikte methode wijkt af van de methode gebruikt voor het berekenen van de ziektelast in het kader van de ‘Staat van infectieziekten’ en de ‘Surveillance Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage. (Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage.) van influenza’ die is gepresenteerd bij de onderwerpen Influenza en Infectieziekten. De Staat van infectieziekten en de Surveillance van influenza maken een schatting van de ziektelast veroorzaakt door infectie met de ziekteverwekker en neemt daarbij ook mogelijke langetermijneffecten van de infectie mee, zoals chronische aandoeningen die het gevolg zijn van de infectie. De VTV schat uitsluitend de ziektelast die is toe te schrijven aan de betreffende infectieziekte en maakt daarbij gebruik van geregistreerde cijfers over het vóórkomen van de infectieziekte. Als gevolg hiervan wijkt de hier gepresenteerde ziektelast van influenza en andere infectieziekten af van de ziektelast gepresenteerd bij de onderwerpen 'Influenza' en 'Infectieziekten'.

Meer informatie

Tabel: Ranglijst selectie van  aandoeningen op basis van ziektelast (in DALY's) 2018
Rangnummer Ziekte / Aandoening Aantal
1 Coronaire hartziekten 271.300
2 Beroerte 248.000
3 Diabetes mellitus 201.000
4 COPD 188.500
5 Artrose 165.800
6 Longkanker 165.800
7 Letsel door privé-, arbeids- en sportongevallen 164.900
8 Dementie 163.600
9 Nek- en rugklachten 162.600
10 Angststoornissen 127.800
11 Gehoorstoornissen 113.600
12 Zelftoegebracht letsel 106.400
13 Stemmingsstoornissen 98.200
14 Dikkedarmkanker 90.400
15 Borstkanker 81.300
16 Hartfalen 72.600
17 Gezichtsstoornissen 55.400
18 Letsel door vervoersongeval 54.700
19 Hartritmestoornissen 51.200
20 Reumatoïde artritis (RA) 47.500
21 Infecties van de onderste luchtwegen 46.700
22 Astma 44.800
23 Prostaatkanker 44.200
24 Pancreaskanker 42.700
25 Persoonlijkheidsstoornissen 35.500
26 Ziekte van Parkinson 31.700
27 Slokdarmkanker 30.900
28 Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen 28.200
29 Schizofrenie 26.700
30 Aandoeningen gerelateerd aan alcohol 24.700
31 Non-Hodgkin lymfomen (NHL) 22.500
32 Hartstilstand 22.400
33 Overspannenheid en burn-out 21.900
34 Leukemie 21.800
35 Huidkanker 21.600
36 Contacteczeem 21.400
37 Multiple sclerose (MS) 21.400
38 Infecties van de bovenste luchtwegen 20.200
39 Hersenkanker 20.100
40 Autisme 20.000
41 Constitutioneel eczeem 17.800
42 Epilepsie 17.400
43 Ovariumkanker 17.400
44 Schildklierziekten 17.300
45 Leverkanker 17.000
46 Maagkanker 16.200
47 Infecties van het maagdarmkanaal 15.700
48 Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel 15.300
49 Blaaskanker 14.800
50 Influenza 14.800
51 Nierkanker 14.800
52 Jicht 12.900
53 Plasmacelkanker 10.900
54 Baarmoederlichaamkanker 10.300
55 Aandoeningen gerelateerd aan drugs 9.300
56 Kanker van de urinewegen 9.000
57 Letsel als gevolg van geweld 7.000
58 Keelholtekanker 6.600
59 Mondholtekanker 6.500
60 Mesothelioom 6.400
61 Baarmoederhalskanker 6.000
62 Migraine 5.500
63 Soft Tissue Sarcoma 5.500
64 Gedragsstoornissen 4.600
65 ADHD 4.100
66 Strottenhoofdkanker 3.800
67 Osteoporose 3.400
68 Schildklierkanker 2.420
69 Galblaaskanker 2.200
70 Zaadbalkanker 2.040
71 Aids en hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-infectie 1.810
72 Hodgkin lymfoom 1.770
73 Kanker van neusholte en middenoor, neusbijholten 650
74 Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma 640
75 Tuberculose Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. (Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet.) 590

  • M.J.J.C. Poos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H.B.M. Hilderink (RIVM)
  • A.M. Gommer (RIVM)