In het kort

  • Ruim 1 miljard euro zorguitgaven geraamd voor aandoeningen gerelateerd aan alcohol en drugs in 2019

  • Drugsverslaving vooral bij jongvolwassenen

  • Verslavingsproblemen vaker bij lager opgeleide vrouwen

  • Relatief weinig probleemgebruikers in Nederland vergeleken met andere EU Europese unie (Europese unie)-landen

  • Drugsverslaving gaat vaak gepaard met andere psychische stoornissen