Verslavingsproblemen vaker bij lager opgeleide vrouwen

Afhankelijkheid (in de afgelopen 12 maanden) van drugs en medicijnen komt onder lager opgeleide vrouwen vaker voor dan onder hoger opgeleide vrouwen. Bij mannen zijn er geen verschillen naar opleidingsniveau. Drugsmisbruik verschilt voor zowel mannen als vrouwen niet (statistisch significant) tussen lager- en hogeropgeleiden. Wel komt drugsmisbruik vaker voor bij mannen met een laag inkomen. Ook drugsafhankelijkheid komt vaker voor bij zowel mannen als vrouwen met een lager inkomen (de Graaf et al. 2010de Graaf, R., ten Have, M. M., Dorsselaer, S., De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten, Utrecht (2010)). NEMESIS-2 is het meest recente Nederlandse bevolkingsonderzoek dat op dit moment beschikbaar is. Prevalentiecijfers kunnen intussen veranderd zijn door verschillen in risico's en door de bevolkingssamenstelling, maar ook omdat intussen het classificatiesysteem van psychische stoornissen gewijzigd is. 

  • M.W. van Laar (Trimbos-instituut)