Tabel: Bronnen bij de cijfers over gebitsafwijkingen
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie Meer informatie
Signalement Mondzorg Aantal kinderen/jongeren met gaaf (melk)gebit en met cariëservaring  5 – 20-jarigen Signalement Mondzorg
Kies voor Tanden Aantal kinderen/jongeren met gaaf (melk)gebit en met cariëservaring  5 – 20-jarigen TNO Kies voor Tanden
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine Aantal mensen met volledige gebitsprothese Nederlandse bevolking  Gebruik medische voorzieningen

CBS-Gezondheidsenquête

Aantal mensen dat in bepaalde periode de tandarts (per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) regio), mondhygiënist of orthodontist  bezocht

Nederlandse bevolking  CBS-Gezondheidsenquête