Tandarts minst vaak bezocht in het noorden en Flevoland

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio's Flevoland (74,4%), Fryslân (76,4%) en Groningen (76,8%) wordt in de periode 2020-2022 de tandarts het minst bezocht (minstens één keer per jaar). In de regio's Hollands Noorden, Zaanstreek-Waterland en IJsselland is het percentage (meer dan 83%) significant hoger ten opzichte van de rest van Nederland. Gemiddeld heeft 79,5% van de totale bevolking minstens één keer per jaar contact met de tandarts.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Meeste bezoekers mondhygiënist in regio Gooi- en Vechtstreek

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio gooi- en Vechtstreek gaan in de periode 2020-2022 significant meer inwoners (12 jaar en ouder) minimaal één keer per jaar naar de mondhygiënist (55,3%). In de regio Zeeland is het percentage inwoners (27,1%) dat naar de mondhygiënist gaat het laagst. Gemiddeld heeft 41,6% van de bevolking (12 jaar en ouder) minstens één keer per jaar contact met de mondhygiënist.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


Meeste bezoekers orthodontist in de regio's Kennemerland en Haagladen

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio's Kennemerland en Haaglanden gaan in de periode 2020-2022 significant meer inwoners (van 8 jaar en ouder) minimaal één keer per jaar naar de orthodontist (bijna 12%). In de regio Noord- en Oost-Gelderland is het percentage inwoners dat naar de orthodontist gaat het laagst (5,7%). Landelijk heeft 8,5% van alle inwoners van 8 jaar en ouder minstens één keer per jaar contact met de mondhygiënist.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


Aandeel mensen met goede mondgezondheid het laagst in regio Haaglanden

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Haaglanden is het percentage mensen (12 jaar en ouder) dat aangeeft tevreden te zijn met de eigen mondgezondheid significant lager dan in de rest van het land (68,9%). In de regio Twente is het percentage significant hoger. Daar beoordeelt 75,1% de eigen mondgezondheid als goed. Gemiddeld beoordeeld 71,6% van de bevolking (12 jaar en ouder) de eigen mondgezondheid als goed.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


  • C.M. deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)