Zorguitgaven gebitsafwijkingen naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven gebitsafwijkingen naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: K02, K03.2, K04-K05, K08.1 (Gebitsafwijkingen inclusief tandeloosheid)

Ongeveer 4,2 miljard euro naar mondzorg

In 2019 bedroegen de geraamde zorguitgaven voor gebitsafwijkingen 4.155 miljoen euro. Dit kwam overeen met 61% van de totale zorguitgaven van aandoeningen van het spijsverteringsstelsel en 4,3% van de totale uitgaven van de gezondheidszorg in Nederland. Hiermee staan gebitsafwijkingen in de top drie van aandoeningen met de hoogste zorguitgaven. 

De hoge zorguitgaven van gebitsafwijkingen zijn te verklaren door het grote aantal behandelingen. Vrijwel iedere Nederlander bezoekt de tandarts, soms meerdere malen per jaar. Veel Nederlanders hebben preventieve tandartscontroles, de uitgaven hiervoor worden toegeschreven aan cariës. Ook de uitgaven die zijn gedaan voor tandeloosheid vallen onder mondzorg. Van de zorguitgaven voor gebitsafwijkingen wordt 86% gemaakt in de eerstelijnszorg, waar de tandarts, mondhygiënist en orthodontist onder vallen. De uitgaven aan specialistische behandelingen in de ziekenhuiszorg, zoals kaakchirurgie, zijn geraamd op 6% (234 miljoen euro) van de uitgaven aan mondzorg. 


Zorguitgaven gebitsafwijkingen naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven gebitsafwijkingen naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: K02, K03.2, K04-K05, K08.1 (Gebitsafwijkingen inclusief tandeloosheid)

Hoogste zorguitgaven voor tieners door orthodontie

In 2019 werden er voor de leeftijdsgroep 10 tot en met 14 jaar beduidend meer zorguitgaven gemaakt voor gebitsafwijkingen dan voor andere leeftijdsgroepen. Deze piek wordt voornamelijk veroorzaakt door hoge orthodontie uitgaven voor deze leeftijdsgroep. Bij volwassenen werden de hoogste zorguitgaven gemaakt voor de leeftijdsgroepen van 45 tot en met 69 jaar. De verdeling van zorguitgaven naar leeftijd verschilt weinig tussen mannen en vrouwen. In totaal werden er iets meer zorguitgaven gemaakt voor vrouwen dan voor mannen, respectievelijk 52 en 48%.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)