Voor informatie over preventie en beleid gericht op gebitsafwijkingen, zie:

VZinfo.nl

Overig

Tabel: Preventieprogramma's op het gebied van gebitsverzorging

Interventie

Doel

Doelgroep

Setting

Uitvoerende

Werkwijze

De mond niet vergeten

Extra aandacht voor het ouder wordende gebit. Zo kunnen ernstige problemen als ontstekingen en ondervoeding worden voorkomen

Ouderen

Geen specifieke setting

De campagne richt zich direct tot ouderen en hun mantelzorgers

Informatiecampagne en website met verhalen uit de praktijk, handleidingen voor zorgverleners en een kennisbank.

Gewoon gaaf

NOCTP Non-Operative Caries Treatment and Prevention (Non-Operative Caries Treatment and Prevention)-methode

Cariëspreventie door goede zelfzorg

Kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers

Tandartspraktijk

Tandarts en mondhygiënist

Stappenplan

 • Voorlichting en instructie, leren poetsen
 • Reinigen gebit met uitleg en instructie
 • Opstellen cariës-risicoprofiel op basis waarvan terugkominterval wordt bepaald
 • Opstellen en evalueren van persoonlijke doelen (Doe-Het-Zelfies)

Gezonde Peutermonden

Mondgezondheid

Baby’s/peuters vanaf 6 maanden

Consultatiebureau

Mondzorgcoach (mondhygiënist)

 • Voorlichting en instructie
 • Verwijzen naar mondzorgpraktijk
 • Gewoon gaaf

Gigagaaf!

Verbetering van de mondgezondheid van jonge kinderen en verkleinen van sociaaleconomische verschillen daarin.

Baby’s en peuters vanaf 6 maanden en de ouders, in de regio Groningen

Consultatiebureaus en in mondzorgpraktijken

Consultatiebureaus

Consultatiebureaus verwijzen alle ouders met kinderen van zes maanden actief naar de mondzorgpraktijk. Daar wordt de begeleiding van de ouders afgestemd op wat individueel nodig is.

Hou je mond gezond

Gezonde mond en bewustwording van eigen invloed op (mond)gezondheid en stimuleren van tandartsbezoek

 • Peuters/kinderen
 • Leerkrachten/leidsters
 • Ouders/verzorgers

 

Peuterspeelzaal/ basisschool

Tandarts, mondhygiënist, (preventie)assistent of GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-medewerker

 

 • Bezoek van mondzorgverlener aan de klas
 • Poetsles plus lespakket

Johnny Joker

Het verbeteren van het gezondheidsgedrag van jonge kinderen, waaronder mondzorggedrag.

Voor kinderen, vanaf de doorbraak van het eerste tandje

Mondzorgpraktijken

Mondzorgverleners

De boodschap wordt gebracht in verhaaltjes die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Voor mondzorgpraktijken (de ‘Johnny’s Poetssalon’) zijn diverse materialen beschikbaar om het bezoek aan de tandarts leuker te maken.

Poetsbus 

Kinderen mondzorgkennis aanbieden om bewustwording over hun gebit te creëren en handvatten aanreiken om leefgewoontes hierop aan te passen. Daarnaast ouders/verzorgers kennis en handvatten aanbieden nodig om kinderen gaatjesvrij op te laten groeien.

 • Doelgroep 6 tot 12 jaar (groep 3 t/m 8)
 • Doelgroep 2 tot 5 jaar (peuters en kleuters): 
 • Ouders/verzorgers

Basisscholen, peuterspeelzalen en AZC’s

Medewerkers van de Poetsbus. Het project wordt gedraaid in de omgebouwde Amerikaanse schoolbus. 

Klassikale lessen. Voorlichtingsfilmpjes, poetsinstructie, lesboxen en lesideeën afgestemd op leeftijd en doelgroep.

Trammelant in Tandenland

Gezonde mond en bewustwording van eigen invloed op (mond)gezondheid

Peuters/kinderen

Basisscholen en voorschoolse opvang

Leerkrachten/ouders

Stappenplan voor GGD'en om scholen/leerkrachten te werven

Uitblinkers

Preventie van cariës bij kinderen

2- tot 10-jarige kinderen

Mondzorgpraktijk

Mondzorgverleners

Uitblinkers is een theoretisch-gefundeerde gespreksmethodiek voor mondzorgverleners om ouders te helpen het tandenpoetsen bij hun 2- tot 10-jarige kinderen te verbeteren.


 • E.A. van der Wilk, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))