Meeste polyfarmaciepatiënten in Rotterdam

Het aantal polyfarmaciepatiënten van 65 jaar en ouder is het hoogst in de regio Rotterdam (381 per 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden) en het laagst in de regio 't Gooi (297 per 1.000 Zvw-verzekerden). Wanneer een patiënt vijf of meer verschillende geneesmiddelen slikt voor chronische aandoeningen, dan noemen we dit polyfarmacie. In 2022 was het gemiddeld aantal polyfarmaciepatiënten van 65 jaar en ouder 339 per 1.000 Zvw-verzekerden (GIPdatabank; polyfarmacie).


Zorgkantoorregio

Gemeenten

Landelijk 645 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2021 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 645 verzekerden ten minste een keer een geneesmiddel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2021 zijn in totaal 11,2 miljoen gebruikers van geneesmiddelen (GIP databank: meerjarenoverzicht geneesmiddelgebruik in Nederland). Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Geneesmiddeldengebruik per zorgkantoorregio

In Zuid-Limburg en regio's in het zuidwesten van Nederland (Rotterdam, Zuid-Hollandse Eilanden, West-Brabant, Haaglanden en Waardenland) ligt het aantal gebruikers boven het landelijk gemiddelde. In veruit de meeste regio's ligt het aantal gebruikers van geneesmiddelen rondom het landelijk gemiddelde.

Geneesmiddelengebruik per gemeente

Het geneesmiddelengebruik is ook per gemeente in kaart gebracht. Op gemeenteniveau is er sprake van een iets grotere spreiding vergeleken met het beeld dat de aantallen per zorgkantoorregio laten zijn. Er zijn 10 gemeenten die meer dan 10% lager scoren dan het landelijk gemiddelde. Er zijn 2 gemeenten die meer dan 10% hoger scoren dan het landelijk gemiddelde.


Regio's in en rondom Utrecht meer gebruik van ADHD-middelen

In verschillende regio's verspreid over Nederland worden meer ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit))-middelen gebruikt dan in de rest van Nederland. Met name in de regio's rondom Utrecht en regio's in Brabant is het gebruik bovengemiddeld.

Landelijk 13,3 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2021 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 13,3 verzekerden ten minste een keer een ADHD-middel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2021 zijn er bijna 232.000 gebruikers van ADHD-geneesmiddelen (GIP databank: meerjarenoverzicht ADHD-middelen in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering. (Defined Daily Dose. Standaard dag dosering.), Defined Daily Dose). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording. 


Noord-Holland Noord en rondom Utrecht minste gebruikers antibiotica

Regio Noord-Holland Noord en regio's rondom Utrecht is aantal gebruikers van antibiotica Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief.  (Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief.  ) het verst onder het Nederlands gemiddelde. De regio's met het aantal gebruikers dat ruim boven het Nederlands gemiddelde liggen verspreid over het land.

Landelijk 159 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2021 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 158,6 verzekerden ten minste één keer antibiotica verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2021 zijn er bijna 2,8 miljoen gebruikers van antibiotica (GIP databank: meerjarenoverzicht antidepressiva in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering. (Defined Daily Dose. Standaard dag dosering.), Defined Daily Dose). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Rond Amsterdam gebruik antidepressiva onder het gemiddelde

In de regio's rond Amsterdam ligt het gebruik van antidepressiva ruim onder het landelijk gemiddelde met aantallen tussen de 51,3 en 55,2 gebruikers per 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden. In Zeeland, Waardenland, Friesland en Zuid-Limburg ligt het gebruik ruim boven het gemiddelde, met aantallen tussen de 69,2 en 72,7 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden.

Landelijk 62 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2021 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 62,1 verzekerden ten minste een keer antidepressiva verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2021 zijn er bijn één 1,1 miljoen gebruikers van antidepressiva (GIP databank: meerjarenoverzicht antidepressiva in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering. (Defined Daily Dose. Standaard dag dosering.), Defined Daily Dose). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Minder gebruik van antipsychotica in westen van Nederland

De regio's waar minder gebruikers zijn van antipsychotica dan in de rest van Nederland liggen allen in het westen van Nederland. De regio's met een bovengemiddeld gebruik van antipsychotica zijn Zuid-Limburg, Zeeland, Rotterdam en drie regio's in Brabant.

Landelijk bijna 21 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2021 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 20,8 verzekerden ten minste een keer antipsychotica verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2021 zijn er bijna 360.000 gebruikers van antipyschotica (GIP databank: meerjarenoverzicht antipsychotica in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering. (Defined Daily Dose. Standaard dag dosering.), Defined Daily Dose). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Rotterdam meeste gebruikers astma- en COPD-middelen

De regio met het hoogst aantal gebruikers is de regio Rotterdam. In de regio's Noord-Holland Noord, Amsterdam, Amstelland en De Meerlanden, Kennemerland en Zuidoost-Brabant ligt het aantal gebruikers van astma- en COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten))-middelen het verst onder het Nederlands gemiddelde.

Landelijk 82,5 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2021 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 82,5 verzekerden ten minste één keer een astma- en COPD-middel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2021 zijn er ruim 1,4 miljoen gebruikers van astma- en COPD-middelen (GIP databank: meerjarenoverzicht astma- en copd-middelen in Nederland).  Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering. (Defined Daily Dose. Standaard dag dosering.), Defined Daily Dose). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


In Friesland minder gebruik van cholesterolverlagers

In de meeste regio's ligt het gebruik onder het gemiddelde. In Friesland zelfs ruim onder het gemiddelde. Regio's Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en regio West-Brabant ligt het gebruik van cholesterolverlagers hoger dan in de rest van Nederland.

Landelijk 117 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2021 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 117,4 verzekerden ten minste een keer cholesterolverlagers verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2021 zijn er ruim twee miljoen gebruikers van cholesterolverlagers (GIP databank: meerjarenoverzicht cholesterolverlagers in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering. (Defined Daily Dose. Standaard dag dosering.), Defined Daily Dose). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Diabetesmiddelen

Diabetesmiddelen insulines

Diabetesmiddelen oraal

Rotterdam, Amsterdam, Haaglanden en Groningen meer gebruik van diabetesmiddelen

De regio's Rotterdam, Amsterdam, Haaglanden en Groningen hebben ruim meer gebruikers van diabetesmiddelen dan het landelijke gemiddelde (meer dan 10%). In de meeste regio's ligt het aantal gebruikers onder of zelfs ruim onder het gemiddelde.

Landelijk 49 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2021 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 48,8 verzekerden ten minste één keer diabetesmiddelen verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2021 zijn er ruim 844.000 gebruikers van diabetesmiddelen (GIP databank: meerjarenoverzicht diabetes-middelen in Nederland)..  Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering. (Defined Daily Dose. Standaard dag dosering.), Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Vergelijk met andere kaart


In regio Amsterdam meer gebruik van hiv-middelen

De regio Amsterdam heeft ruim meer gebruikers van hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-middelen dan het landelijke gemiddelde. Ook in de regio's Rotterdam, Haaglanden en 't Gooi ligt het gebruik boven het landelijke gemiddelde. In bijna alle overige regio's ligt het aantal gebruikers ruim onder het gemiddelde.

Landelijk 1,5 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2021 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 1,5 verzekerden ten minste één keer hiv-middelen verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2021 zijn er 26.000 gebruikers van hiv-middelen (GIP databank: meerjarenoverzicht hiv-middelen in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering. (Defined Daily Dose. Standaard dag dosering.), Defined Daily Dose). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Meer gebruikers maagmiddelen in Groningen, Flevoland, Rotterdam en Zuid-Hollandse eilanden

Groningen, Flevoland, Rotterdam de regio Zuid-Hollandse eilanden hebben ruim meer gebruikers van maagmiddelen dan het landelijke gemiddelde. In de regio's Zuidoost-Brabant, 't Gooi . Midden-IJssel en Amstelland en De Meerlanden ligt het aantal gebruikers ruim onder het gemiddelde. 

Landelijk 103 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2021 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 103 verzekerden ten minste één keer een maagmiddel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2021 zijn er bijna 2,3 miljoen gebruikers van maagmiddelen (GIP databank: meerjarenoverzicht maagmiddelen in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering. (Defined Daily Dose. Standaard dag dosering.), Defined Daily Dose). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Meeste gebruikers pijnbestrijdingsmiddelen in regio Zuid-Limburg

Regio Zuid-Limburg heeft de meeste gebruikers van pijnbestrijdingsmiddelen. In de meeste regio's  in het midden van Nederland ligt het aantal gebruikers ruim onder het landelijke gemiddelde.

Landelijk 146 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2021 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 146,3 verzekerden ten minste één keer een pijnbestrijdingsmiddel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er ruim 2,5 miljoen gebruikers van pijnbestrijdingsmiddelen (GIP databank: meerjarenoverzicht pijnbestrijdingsmiddelen in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering. (Defined Daily Dose. Standaard dag dosering.), Defined Daily Dose). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Meer gebruikers slaap- en kalmeringsmiddelen in Limburg en grote steden

Zes regio's (Limburg, Flevoland en de grote steden in de Randstad) hebben ruim meer gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen dan het landelijke gemiddelde. Verspreid over Nederland liggen regio's waar het aantal gebruikers veelal ruim onder het gemiddelde is.

Landelijk 27 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2021 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-vverzekerden 26,7 verzekerden ten minste één keer een slaap- en kalmeringsmiddel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2021 zijn er ruim  461.000 gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen (GIP databank: meerjarenoverzicht slaap- en kalmeringsmiddelen in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering. (Defined Daily Dose. Standaard dag dosering.), Defined Daily Dose). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Gebruik niet-voorgeschreven medicijnen het grootst in Midden-Nederland

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio's Amsterdam,  Gooi en Vechtstreek en Utrecht gebruiken significant meer mensen niet-voorgeschreven medicijnen dan in de rest van Nederland in de periode 2020-2022 (meer dan 45%). In het noordoosten van Nederland maken minder mensen dan gemiddeld gebruik van niet-voorgeschreven middelen. Het Nederlands gemiddelde voor gebruik van niet-voorgeschreven medicatie ligt op 41,3% van de totale bevolking.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen kunnen onder andere verklaard worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)