Inleiding

De Monitor Missies Gezondheid en Zorg is opgezet om de voortgang van de centrale missie en de vier onderliggende missies van het Topsectoren- en innovatiebeleid, thema ‘Gezondheid en Zorg’ aan de hand van een set uitkomstindicatoren over tijd te volgen.

In het kader van het vernieuwde missiegedreven Topsectoren- en innovatiebeleid van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) missies opgesteld. Deze missies geven richting aan de activiteiten van de topsectoren (inclusief de sleuteltechnologieën), en richten zich specifiek op een aantal deelterreinen waar een meerwaarde ligt voor de topsectoren en waar de aandacht de komende jaren naar uit zou mogen gaan.

De Centrale missie gaat over het langer leven in goede gezondheid, waarbij specifieke aandacht is voor het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Om de Centrale missie te realiseren zal er ingezet moeten worden op het gebied van gezondere leefstijl, gezondere leef- en werkomgeving, betere kwaliteit van en toegang tot de zorg, medische technologieën en organisatie van de zorg. De vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken vragen om specifieke interventies, waarbij dementie extra aandacht verdient.

De uitkomstindicatoren die de voortgang op de Centrale missie en de vier submissies moeten monitoren zijn via deze webpagina te bekijken.

Missies

  • Centrale missie: In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen.
  • Missie 1 (Leefstijl en Leefomgeving): In 2040 is de ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen.
  • Missie 2 (Toegang tot zorg): In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.
  • Missie 3 (Mensen met chronische ziekten): In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het deel dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen.
  • Missie 4 (Dementie): In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.

Meer informatie

  • E.L. de Hollander (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Pees (RIVM)