Missie 1

 

In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen.

 
Indicatoren missie leefstijl en leefomgeving
Ziekelast1
2018
Bijdrage van leefstijl (gedrag) aan de ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) (%) 18,5
Bijdrage van arbeid aan de ziektelast (%) 4,6
Bijdrage van milieu aan de ziektelast (%) 4
Leefstijl    
2019 2021    
Percentage jongeren dat in de afgelopen maand heeft gerookt2 7,7 9,5    
2020 2021 2022 2023
Percentage volwassenen dat rookt3 20,2 20,6 18,9 19,0
Percentage personen van 4 jaar en ouder dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen4 52,7 47,2 44,3 45,1
Arbeid  
  2020 2021 2022
Percentage van de werknemers dat aangeeft dat de verzuimklachten (deels) een gevolg waren van het werk5 23,0 24,5 18,8
Milieu6  
2019 2020 2021

Bevolkingsgewogen gemiddelde concentratie fijn stof (PM10 Stofdeeltjes (Particulate Matter) met een diameter kleiner dan 10 µm (fijn stof). (Stofdeeltjes (Particulate Matter) met een diameter kleiner dan 10 µm (fijn stof).)) van Nederland

  • provincies met lagere concentraties7 (Drenthe, Friesland, Groningen)
  • provincies met middelmatige concentraties7 (Flevoland, Gelderland, Limburg, Overijssel, Zeeland)
  • provincies met hogere concentraties7 (Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland)

17,6

14,8
17,1

18,3

15,9

13,6
15,4

16,5

16,4

13,4
15,9

17,1

Bevolkingsgewogen gemiddelde concentratie stikstofdioxide van Nederland

  • provincies met lagere concentraties7(Drenthe, Friesland, Groningen)
  • provincies met middelmatige concentraties7(Flevoland, Gelderland, Limburg, Overijssel, Zeeland)
  • provincies met hogere concentraties7(Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland)

17,5

11,3
15,7

19,4

14,2

8,9
12,3

16,1

14,2

8
12

16,3

 

 

1. Bron: VTV-2018; Update frequentie: 1 keer in de 4 jaar; Ziektelast op www.vzinfo.nl

2. Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM; Update frequentie: 1 keer in de 2 jaar; Roken op www.vzinfo.nl; Roken op www.staatvenz.nl; Meer informatie op www.rokeninfo.nl

3. Bron: Gezondheidenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut; Update frequentie: Jaarlijks; Roken op www.vzinfo.nl; Roken op www.staatvenz.nl; Meer informatie op: www.trimbos.nl

4. Bron: Gezondheidenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM; Update frequentie: Jaarlijks; Bewegen op www.vzinfo.nl; Bewegen op www.staatvenz.nl; Meer informatie op www.sportenbewegenincijfers.nl

5. Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden; Update frequentie: Jaarlijks; Ziekteverzuim op www.vzinfo.nl

6. Bron: Monitoren van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL); Update frequentie: Jaarlijks; Meer informatie op nsl-monitoring.nl

7. De indeling van de provincies komt nagenoeg overeen met de tertielen van de bevolkingsgewogen gemiddelde concentraties van de 12 provincies voor stikstofdioxide en fijnstof in de jaren 2010-2019 (Monitoringsrapportage NSL, 2020).

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))