Missie 2

 

In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.

 
Indicatoren missie toegang tot zorg
Substitutie van zorg
Substitutie van tweedelijnszorg door eerstelijnszorg per subpopulatie (bijvoorbeeld  COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)))1
E-health
2021
Percentage zorgverleners dat aangeeft dat reguliere zorgprocessen (deels) worden vervangen door digitale processen2  
Percentage patiënten, cliënten en bewoners dat aangeeft door digitale toepassingen minder gebruik te maken van (reguliere) zorg2  
Percentage patiënten, cliënten, bewoners en zorgprofessionals dat gebruikt maakt van shared decision making ondersteund door digitale toepassingen2  
Percentage patiënten, cliënten en bewoners dat aangeeft door e-health beter voor zichzelf te kunnen zorgen2  
Langer thuis
2019 2020
Percentage 75-plussers dat ondersteuning en zorg naar eigen zeggen goed geregeld krijgt3 74 75

 

1. In ontwikkeling

2. Deze indicatoren worden in 2022 aangevuld met cijfers; Bron: E-Health monitor; Updatefrequentie: Jaarlijks

3. Bron: www.mijnkwaliteitvanleven.nl (Patiëntenfederatie); Updatefrequentie: Jaarlijks; Meer informatie op: www.monitorlangerthuis.nl

  • E.L. de Hollander (RIVM)
  • S. Pees (RIVM)