Missie 4

 

In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.

 
Indicatoren missie dementie

Schaal score (0-3) op domeinen van kwaliteit van leven bij personen met dementie wonend in woonvoorzieningen1,2

2020
Zorgrelatie 2,0
Positief affect 2,3
Positief zelfbeeld 2,3
Sociale relaties 1,6
Iets om handen 1,3

1. Bron: Trimbos monitor woonvormen dementie; Update frequentie: 1 keer per 2-3 jaar; Meer informatie op www.trimbos.nl

2. De cijfers zijn verzameld onder personen met dementie wonend in woonvoorzieningen:

  • Verpleeghuizen waar grootschalige verpleeghuiszorg wordt geleverd.
  • Verzorgingshuizen met pg-units waar grootschalige verpleeghuiszorg wordt geleverd.
  • Woonvoorzieningen die kleinschalige zorg bieden met meer dan 36 bewoners.
  • Woonvoorzieningen die kleinschalige zorg bieden met maximaal 36 bewoners op een locatie waar ook andere zorg, zoals verzorgingshuiszorg, wordt geboden.
  • Woonvoorzieningen die uitsluitend kleinschalige zorg bieden met maximaal 36 bewoners.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over kwaliteit van leven bij personen met dementie die thuis wonen. Er wordt onderzocht hoe het verzamelen van dergelijke gegevens te realiseren is. 

  • De kwaliteit van leven van de bewoners met dementie is in kaart gebracht met behulp van de Qualidem (Ettema et al. 2007Ettema, TP., Dröes, R, de Lange, J, Mellenbergh, GJ., Ribbe, MW., QUALIDEM: development and evaluation of a dementia specific quality of life instrument--validation. (2007)). Dit meetinstrument bestaat uit negen verschillende subschalen: positief affect, sociale relaties, zich thuis voelen, zorgrelatie, positief zelfbeeld, iets om handen hebben, negatief affect, rusteloos gedrag en sociaal isolement. De subschalen bestaan uit een aantal items waarbij aangegeven kon worden in welke mate een bepaald gevoel of gedrag bij de bewoner voorkomt, variërend van ‘nooit’ tot ‘vaak’. Voorbeelden van items zijn: ‘Heeft contact met andere bewoners’ en ‘Kan genieten van dingen in het dagelijks leven.’ Voor iedere subschaal geldt dat er minimaal 0 en maximaal 3 kan worden gescoord. Voor deze monitor zijn 5 subschalen geselecteerd, namelijk Zorgrelatie, Positief affect, Positief zelfbeeld, Sociale relaties, Iets om handen hebben.

  • E.L. de Hollander (RIVM)
  • S. Pees (RIVM)