Verantwoording Monitor Missies Gezondheid en Zorg

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) de opdracht gekregen om een set van 20-30 indicatoren te selecteren om de centrale missie en de vier onderliggende missies Gezondheid en Zorg voor het Topsectoren- en Innovatiebeleid te monitoren.

De set van indicatoren voor de monitor missies Gezondheid en Zorg is tot stand gekomen door middel van een inventarisatie onder experts binnen het werkveld van de vijf missies en bestaande monitors die relateren aan de missies. Op basis van deze inventarisatie is een aanbeveling gedaan aan het ministerie van VWS en is er in overleg met het ministerie een keuze gemaakt voor een set van indicatoren.

In de verslagen staan de stappen beschreven die zijn genomen om tot een set van indicatoren voor de verschillende missies te komen.

Deze beperkte set van indicatoren dekt niet het hele werkveld van de missie, maar geeft een indicatie van de voortgang op de missie en/of op relevante onderwerpen binnen de missie. Dit is voorlopig de set van indicatoren om de missie te monitoren. Toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van dataverzamelingen en definities van indicatoren kunnen leiden tot aanpassingen aan de set van indicatoren.