Missie 3

 

In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het deel dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen.

 
Indicatoren missie mensen met chronische ziekten

Percentage mensen met een….. dat kan gaan en staan in de eigen woning, zoals zij dat willen

2019
chronische ziekte1,5  
lichamelijke beperking1 65
zintuiglijke beperking1 80
verstandelijke beperking1 73
Percentage mensen met een…..dat buren, vrienden en kennissen kan bezoeken, zoals zij dat willen
2019
chronische ziekte1  
lichamelijke beperking1 51
zintuiglijke beperking1 65
verstandelijke beperking1 44

Percentage mensen met een…..dat naar werk en/of andere locatie buiten de deur kan gaan, zoals zij dat willen

2019
chronische ziekte1,5  
lichamelijke beperking1 37
zintuiglijke beperking1 51
verstandelijke beperking1 51
Percentage mensen met een…..dat betaald werk (≥12 uur per week) heeft*
2019
chronische ziekte2 59
lichamelijke beperking2 33
verstandelijke beperking3 37
psychische aandoening4 21
Percentage mensen met een….. dat een opleiding/werk- gerelateerde cursus volgt*
2019
chronische ziekte2 9
lichamelijke beperking2 6
psychische aandoening4 9

*Het betreft mensen onder de 65 jaar
1. Bron: www.mijnkwaliteitvanleven.nl (Patiëntenfederatie Nederland); Update frequentie: Jaarlijks
2. Bron: Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (Nivel); Update frequentie: Jaarlijks; Participatie van mensen met een beperking op www.staatvenz.nl. Onder mensen met chronische ziekten worden mensen met diabetes mellitus, astma of COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten), chronische ziekte aan het bewegingsapparaat, hart- en vaatziekte, neurologische ziekte, chronische spijsverteringsziekte, overig/andere chronische ziekte verstaan. Mensen met kanker zijn niet meegenomen in deze cijfers, omdat het aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… in de steekproef te laag is. Mensen met een lichamelijke beperking is een andere groep, maar een lichamelijke beperking kan ontstaan zijn door een chronische ziekte bij een deel van de panelleden.
3. Bron: Panel Samen Leven (Nivel); Update frequentie: Jaarlijks. Bij deze doelgroep gaat het om betaald en onbetaald werk ongeacht het aantal uur dat zij werken.
4. Bron: Panel Psychisch Gezien (Trimbos-instituut); Update frequentie: Jaarlijks; Participatie van mensen met een beperking op www.staatvenz.nl
5. Deze indicatoren worden op een later moment aangevuld met cijfers.

Meer informatie

  • E.L. de Hollander (RIVM)
  • S. Pees (RIVM)