Naar inkomen en leeftijd

Sla de grafiek Jaarprevalentie overspannenheid naar inkomen en leeftijd 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICPC-code P78
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Naar inkomen en geslacht

Sla de grafiek Jaarprevalentie overspannenheid naar geslacht en inkomen 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code P78
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggender cijfers op CBS StatLine

Overspannenheid komt het minste voor in de laagste inkomensklasse

Bovenstaande grafieken tonen de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van neurasthenie/surmenage (overspannenheid) naar inkomen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven personen in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het inkomen van het huishouden waartoe zij behoren. In deze registratie komt overspannenheid in bijna alle leeftijdsgroepen en bij zowel mannen als vrouwen relatief het minst voor bij mensen in de laagste inkomensklasse. Uitzondering hierop is de leeftijdsgroep 75+. In deze leeftijdsgroep komt overspannenheid relatief het minst voor bij de hoogste inkomensklasse. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2022 bekend waren bij de huisarts met neurasthenie/surmenage (overspannenheid). Deze mensen hoeven niet allemaal in 2022 contact te hebben gehad met de huisarts voor deze klacht.


Trend jaarprevalentie overspannenheid naar inkomen

Sla de grafiek Trend jaarprevalentie overspannenheid naar inkomen 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers van 2022 zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code P78
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Vóórkomen overspannenheid gestegen bij meeste inkomensklassen

Bovenstaande grafiek toont de trend in de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van overspannenheid naar inkomen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven personen in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het inkomen van het huishouden waartoe zij behoren. In de periode 2012-2018 is de jaarprevalentie van overspannenheid bij de meeste inkomensklassen gestegen. Uitzondering hierop is de laagse inkomensklasse. In de periode 2012-2022 is de jaarprevalentie van overspannenheid in deze inkomensklasse gedaald. Van 2018-2022 is de jaarprevalantie van overspannenheid in de hoogste 4 inkomensgroepen ook licht gedaald tot op het niveau van het jaar 2015. 


 • V. Hermans, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))