Werkgebonden psychische klachten internationaal 2020

Sla de grafiek Werkgebonden psychische klachten internationaal 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Labour Force Survey (LFS), Eurostat

Betreft het percentage personen dat aangeeft de laatste 12 maanden werkgebonden psychische klachten te hebben opgelopen.

Aandeel psychische klachten boven EU-gemiddelde

Het aandeel werkgebonden psychische klachten (zoals stress, depressie en angst) is in Nederland 31,5%. Dit ligt een stuk hoger dan het gemiddelde van de EU Europese unie (Europese unie)-landen (16,4%). Het aandeel werkgebonden psychische klachten is het hoogst in Malta (46,3%) en het laagst in Bulgarije (4,8%). Dit blijkt uit de Labour Force Survey van de Europese Unie (EU) uit 2020 (Eurostat, 2021). Hiervoor werden mensen van 15 tot  en met 74 jaar in verschillende EU-landen ondervraagd. De internationale cijfers voor Nederland zijn hoger dan de cijfers die worden gepresenteerd bij Leeftijd en geslacht. Dit komt doordat Eurostat een bredere definitie voor werkgerelateerde aandoeningen hanteert. Hierbij worden ook aandoeningen meegenomen die niet direct op het werk zijn ontstaan, maar wel door het werk zijn verergerd. 


  • P.E.D. Eysink (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)