Tabel: Bronnen bij de cijfers over overspannenheid en burn-out

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) Zorgregistraties eerste lijn

Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

Nederlandse bevolking

NZR

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden))

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse werknemers tussen de 15 en 75 jaar

NEAHooftman et al. 2019Hooftman, W. E., Mars, G. M. J., Janssen, B., de Vroome, E. M. M., Janssen, B. J. M., Pleijers, A. J. S. F., Ramaekers, M. M. M. J., van den Boscche, S. N. J., Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018: Methodologie en globale resultaten, Leiden / Heerlen (2019)

Nationale Registratie Beroepsziekten (van het NCvB)

Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen beroepsziekten

Nederlandse beroepsbevolking

NCvB 2020NCvB, Beroepsziekten in Cijfers 2020, Amsterdam (2020)

Peilstation Intensief Melden (PIM Peilstation Intensief Melden (Peilstation Intensief Melden))

Incidentie (geregistreerd door >150 bedrijfsartsen)

Nederlandse beroepsbevolking

PIM

European Agency for Safety & Health at Work (EU Europese unie (Europese unie)-OSHA)

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Europese bevolking

EU-OSHA