Tabel: Bronnen bij de cijfers over overspannenheid en burn-out

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) Zorgregistraties eerste lijn

Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

Nederlandse bevolking

NZR

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden))

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse werknemers tussen de 15 en 75 jaar

NEA 2022

European Agency for Safety & Health at Work (EU Europese unie (Europese unie)-OSHA)

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Europese bevolking

EU-OSHA