Zorguitgaven burn-out per zorgsector

Sla de grafiek Zorguitgaven burn-out per zorgsector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes F48.0, Z73.0

Zorguitgaven voor burn-out 278 miljoen in 2019

De zorguitgaven voor burn-out (overspannendheid, surmenage) waren 277,9 miljoen euro in 2019. Dit komt overeen met 0,98% van de totale zorguitgaven voor psychische stoornissen en 0,29% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. De zorguitgaven voor burn-out werden grotendeels (93%) gedaan voor zorg verleend door Arbo-diensten, 5% van de uitgaven werden gedaan door aanbieders van eerstelijnszorg.


Zorguitgaven burn-out naar leeftijd en geslacht 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven burn-out naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes F48.0, Z73.0

Zorguitgaven burn-out hoger voor mannen

De zorguitgaven voor burn-out (overspannendheid, surmenage) zijn in 2019 hoger voor mannen (54,5%) dan voor mannen (45,5%). Bijna de helft (46%) van de totale zorguitgaven voor burn-out worden gemaakt voor vrouwen in de leeftijd van 30 tot 60 jaar. Na het 65e levensjaar nemen de zorguitgaven voor burn-out sterk af.  In 2019 bedroegen de zorguitgaven voor burn-out 277,9 miljoen euro.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)