Tabel: Bronnen bij de cijfers over ziekenhuiszorg

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Abortusregistratie Nederland

Zwangerschapsafbrekingen Nederlandse vrouwen van 15-44 jaar Abortusregistratie NederlandIGJ 2023 IGJ, Jaarrapportage 2022 Wet afbreking zwangerschap (Wafz), Utrecht (2023)
Autoriteit Consument & Markt (ACM) Fusies tussen ziekenhuizen N.v.t. ACM
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg)-register) Aantal medisch specialisten werkzaam in de zorg, Aantal andere zorgprofessionals werkzaam in ziekenhuizen N.v.t. BIG-register
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Gezondheidsenquête Contact met medisch specialist per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Nederlandse bevolking CBS-gezondheidsenquête
CBS Zorgaanbod Aantal ziekenhuisbedden N.v.t. CBS Zorgaanbod
CBS Zorguitgaven Kosten van ziekenhuiszorg Nederlandse bevolking CBS Zorguitgaven
College Geneeskundige Specialismen Aantal medisch specialisten en profielen N.v.t. CGS
Fertilieit.info Locaties transport- en UVF-centra N.v.t. Fertilieit.info
Kosten van ziekten studie Kosten van ziekenhuiszorg naar leeftijd Nederlandse bevolking Kosten van ziekten database
Landelijke IVF In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te… (In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te…)-resultaten IVF-behandelingen IVF-centra Landelijke IVF-resultatenNVOG
Landelijke Basisregistratie Zorg (LBZ ()) Ziekenhuisopnamen, Ligduur Nederlandse bevolking LBZ
CBS Nabijheidsstatistiek Afstand tot dichtstbijzijnde ziekenhuis N.v.t. CBS Nabijheidsstatistiek
Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie Wachttijden en aantal wachtenden orgaantransplantatie, Transplantaties per transplantatiecentrum Nederlandse bevolking

Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie, Jaarverslagen NTS

Nefrovisie Locaties dialysecentra N.v.t. Nefrovisie
NGvA Locaties aborusklinieken N.v.t. NGvA
Registratie nierfunctievervanging Nederland Dialysepatiënten per GGD-regio Nederlandse bevolking Registratie nierfunctievervaning NederlandNefrovisie