In het kort

  • Ziektelast uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan … (Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan …))

  • DALY is maat voor verloren levensjaren plus jaren geleefd met gezondheidsproblemen

  • Meeste ziektelast door nieuwvormingen en hart-en vaatziekten

  • Meer ziektelast door hart-en vaatziekten bij mannen dan bij vrouwen

  • Meer ziektelast door aandoeningen bewegingsapparaat  bij vrouwen dan bij mannen