In het kort

  • Levensverwachting bij geboorte in 2020 voor mannen 79,7 en voor vrouwen 83,1
  • Vrouwen worden gemiddeld ouder, maar leven even lang in goede gezondheid
  • Hoogopgeleiden leven langer
  • In 2020 lagere levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. door sterfte aan COVID-19
  • Levensverwachting voor mannen sinds 1970 sterk gestegen
  • Levensverwachting vrouwen stijgt sinds 2002 sterk
  • Verschil levensverwachting tussen mannen en vrouwen afgenomen na 1980
  • Levensverwachting het hoogst in regio Hollands-Midden
  • Levensverwachting Nederlandse man boven EU Europese unie-gemiddelde
  • Levensverwachting Nederlandse vrouw gemiddeld in de EU