Roken veroorzaakt meeste gezondheidsverlies

Ruim 9% van de totale ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) in Nederland was in 2015 toe te schrijven aan roken. Hiermee is roken veruit de belangrijkste risicofactor. Roken is geassocieerd met onder meer (long)kanker, COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) en hartziekten. Ook ongezonde voeding zorgt voor relatief veel gezondheidsverlies (8%). Hoge bloeddruk en een hoge bloedsuikerspiegel dragen beide voor bijna 7% bij aan de totale ziektelast In Nederland.

Ongunstige arbeidsomstandigheden veroorzaken bijna 5% van ziektelast

Voor een selectie van ongunstige arbeidsomstandigheden is de bijdrage aan de ziektelast in Nederland geschat. Blootstelling aan stoffen en andere factoren in de arbeidsomgeving, fysieke en psychische belasting veroorzaken ziektelast via bijvoorbeeld burn-out, COPD, longkanker en KANS Klachten aan arm, nek en schouder. Dit wordt ook wel Repetitive Strain Injury (RSI) of klachten aan de bovenste extremiteiten genoemd. (Klachten aan arm, nek en schouder. Dit wordt ook wel Repetitive Strain Injury (RSI) of klachten aan de bovenste extremiteiten genoemd.). In totaal is 4,6% van de totale ziektelast in Nederland toe te schrijven aan deze ongunstige arbeidsomstandigheden. 

Milieu veroorzaakt 4% van ziektelast

Ongunstige milieu-omstandigheden zijn verantwoordelijk voor 4,0% van de totale ziektelast in Nederland. Het grootste deel hiervan (3,5% van totale ziektelast) is toe te schrijven aan het buitenmilieu (luchtverontreiniging (fijn stof, stikstofdioxide), UV Ultraviolet (Ultraviolet)-straling en geluid). Een klein deel is toe te schrijven aan het binnenmilieu (meeroken, vocht, blootstelling aan radon, thoron en koolmonoxide).

 

Meer informatie

 

  • H.B.M. Hilderink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)