Verdeling van ziektelast over ziektegroepen naar geslacht 2018

Sla de grafiek Verdeling van ziektelast over ziektegroepen naar geslacht 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

a) nieuwvormingen: kwaadaardige tumoren (kanker) en goedaardige tumoren (ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes C00-D48)
b) perinataal: voor aandoeningen in de perinatale periode ontbreken gegevens over ziektejaarequivalenten (YLD Year(s) lived with disability (Year(s) lived with disability)) , waardoor het aantal DALY Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan … (Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan …)’s uitsluitend is gebaseerd op verloren levensjaren
c) symptomen: symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd (ICD-10-codes R00-R99)

Bijdrage hart- en vaatziekten aan totale ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) groter bij mannen

Er is geen verschil in de totale ziektelast voor mannen en vrouwen. De totale ziektelast bedroeg voor zowel mannen als vrouwen ongeveer 2,6 miljoen DALY Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan … (Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan …)'s in 2018. Wel dragen hart- en vaatziekten meer bij aan de totale ziektelast bij mannen en hebben aandoeningen van het bewegingsstelsel en psychische stoornissen een grotere bijdrage aan de totale ziektelast bij vrouwen.

Meer informatie


Ranglijst van ziekten met meeste ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) verschilt tussen mannen en vrouwen

De ranglijst van afzonderlijke aandoeningen met de meeste ziektelast verschilt tussen mannen en vrouwen. Voor zowel mannen als vrouwen staan coronaire hartziekten, beroerte, diabetes, COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)), longkanker, nek- en rugklachten, dementie en artrose in de top tien. Daarnaast is letsel door privé-, arbeids- en sportongevallen een belangrijke bron van ziektelast voor mannen. Voor vrouwen vullen angststoornissen de top 10 aan.

Gegevens gebaseerd op een selectie van ziekten

De gepresenteerde informatie heeft betrekking op een selectie van 75 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan … (Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan …)'s is berekend. Welke dat zijn, is te vinden in het bestand 'Ziektelast in 2018' dat hieronder is te downloaden. 

Top 10 aandoeningen met meeste ziektelast in DALY's naar geslacht 2018

Rang-
nummer

Mannen

Vrouwen

1

Coronaire hartziekten

Beroerte

2

Beroerte

Perifere artrose

3

Diabetes mellitus

Dementie

4

COPD

Coronaire hartziekten

5

Privé-, arbeids-
en sportongevallen

COPD

6

Longkanker

Nek- en rugklachten

7

Nek- en rugklachten

Diabetes mellitus

8

Dementie

Borstkanker

9

Gehoorstoornissen

Longkanker

10

Perifere artrose

Angststoornissen

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

  • De gepresenteerde top 10 is gebaseerd op een selectie van 75 aandoeningen waarvoor de ziektelast in DALY's is berekend (zie tekst).

Meer informatie

  • H.B.M. Hilderink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • A.M. Gommer (RIVM)