In het kort

  • In Nederland hebben ruim 10 miljoen mensen ten minste één door de huisarts geregistreerde chronische aandoening

  • Het percentage mensen met ten minste één langdurige aandoening is het hoogst in Zuid-Limburg

  • Het percentage chronisch zieken in Nederland ligt onder het EU-gemiddelde