Rode ring vooral in noordoosten van Nederland

Uit de nieuwste peiling onder huisartsen bleek dat zij in 2014 ongeveer 23.500 mensen met een rode ring- of vlekvormige uitslag op de huid (erythema migrans) op het spreekuur kregen. Deze huiduitslag is het meest voorkomende signaal van de ziekte van Lyme. Daarnaast werd bij ongeveer 1.400 mensen de ziekte van Lyme vastgesteld op basis van andere klachten. Tot 2009 werd een toename gezien in het aantal huisartsconsulten voor tekenbeten en erythema migrans sinds 1994. Tussen 2009 en 2014 is aantal mensen dat zich meldt met een rode ring-of vlekvormige huiduitslag minder sterk toegenomen en lijkt zich te stabiliseren. De sterkste toename van huisartsconsulten voor erythema migrans werd waargenomen in het noordoosten van het land. Het aantal mensen dat naar de huisarts gaat met een teek in de huid is afgenomen. Mogelijk verwijderen mensen de teek vaker zelf. Meer informatie over de ziekte van Lyme en rode ring op de huid zie: Definities.

Vergelijk met ander kaart


Hoogste tekenbeetdichtheid op de Utrechtse Heuvelrug


In 2012 en 2013 zijn er via Tekenradar.nl, een initiatief van Wageningen University en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in totaal ruim 16.000 tekenbeten gemeld. De tekenbeetdichtheid is het hoogst op de Utrechtse Heuvelrug, op de Veluwe, in het Noord-Hollandse duingebied en op de grens van Groningen en Drenthe onder het Paterswoldsemeer. Per provincie werden over 2012 en 2013 de meeste tekenbeten gemeld in de provincie Gelderland (3.000), gevolgd door Noord-Holland (1.600), Noord-Brabant (1.400), Utrecht en Overijssel (beide 1.150), Drenthe (1.050) en Zuid-Holland (1.000). Bij 1.500 meldingen in 2013 werd er ook een teek opgestuurd naar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Van deze opgestuurde teken bleek 20 procent de Borrelia-bacterie bij zich te dragen. Ongeveer twee procent van de mensen die een tekenbeet opliepen kreeg de ziekte van Lyme (Tekenradar.nl, 2014). 

Meer informatie


Per postcodegebied

Hart voor Brabant

Uitbraak Q-koorts vooral in Brabant 

Tussen 2007 en 2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland, met name in Brabant. In 2010 werden net zoals in 2008 en 2009 de meeste meldingen gedaan in de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Hart voor Brabant (176 meldingen). Q-koorts komt vooral voor in gebieden met veel geitenbedrijven; deze liggen ook met name in Brabant. In de periode 1 januari tot en met 31 december 2010 zijn in heel Nederland 505 ziektegevallen van Q-koorts gemeld. In 2010 gold voor een groot aantal geiten- en schapenbedrijven een vaccinatieplicht, waardoor het aantal ziektegevallen afnam. De incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) is sinds 2013 weer terug op het niveau van voor de uitbraak. 

Meer informatie


Zoönosen vaker in regio’s met hoge dichtheid geïnfecteerde dieren of vectoren

Het verschil in voorkomen van zoönosen naar regio is onder andere afhankelijk van factoren die nodig zijn bij een besmetting. De dichtheid van dieren die zorgen voor de overdracht op mensen is daarin een belangrijke factor. Zo heeft veegerelateerde MRSA Methicilline Resistente Staphylococcus aureus (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus ), die veel bij varkens voorkomt, vooral een hoge incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) in Brabant, waar veel varkensbedrijven zijn. 

Geen regionale verschillen in zoönotische voedselinfecties

Er is weinig verschil in Nederland met betrekking tot het voorkomen van zoönotische voedselinfecties, zoals campylobacteriose en salmonellose. Wel kunnen er incidenteel regioverschillen zijn. Zo waren er in 2006 veel Salmonella-besmettingen in Twente, veroorzaakt door boerenkaas.

C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))