Rode ring vooral in noordoosten van Nederland

Huisartsen hebben in 2021 bij circa 25.600 mensen in Nederland een uitbreidende ring- of vlekvormige uitslag op de huid (erythema migrans) vastgesteld. Deze huiduitslag is het meest voorkomende signaal van de ziekte van Lyme. De kaart toont het aantal huisartsconsulten per 100.000 inwoners voor erythema migrans per gemeente. In het noordoosten van het land worden de meeste mensen met een rode ring of vlek door de huisarts gezien. Het aantal mensen dat zich meldt met zo'n huiduitslag is tussen 1994 en 2017 ruim verviervoudigd, maar tussen 2017 en 2021 is het aantal niet verder gestegen. 


Per postcodegebied

Hart voor Brabant

Uitbraak Q-koorts vooral in Brabant 

Tussen 2007 en 2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland, met name in Brabant. In 2010 werden net zoals in 2008 en 2009 de meeste meldingen gedaan in de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Hart voor Brabant (176 meldingen). Q-koorts komt vooral voor in gebieden met veel geitenbedrijven; deze liggen ook met name in Brabant. In de periode 1 januari tot en met 31 december 2010 zijn in heel Nederland 505 ziektegevallen van Q-koorts gemeld. In 2010 gold voor een groot aantal geiten- en schapenbedrijven een vaccinatieplicht, waardoor het aantal ziektegevallen afnam. De incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) is sinds 2013 weer terug op het niveau van voor de uitbraak. 


Zoönosen vaker in regio’s met hoge dichtheid geïnfecteerde dieren of vectoren

Het verschil in voorkomen van zoönosen naar regio is onder andere afhankelijk van factoren die nodig zijn bij een besmetting. De dichtheid van dieren die zorgen voor de overdracht op mensen is daarin een belangrijke factor. Zo heeft veegerelateerde MRSA Methicilline Resistente Staphylococcus aureus (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus), die veel bij varkens voorkomt, vooral een hoge incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) in Brabant, waar veel varkensbedrijven zijn. 

Geen regionale verschillen in zoönotische voedselinfecties

Er is weinig verschil in Nederland met betrekking tot het voorkomen van zoönotische voedselinfecties, zoals campylobacteriose en salmonellose. Wel kunnen er incidenteel regioverschillen zijn. Zo waren er in 2006 veel Salmonella-besmettingen in Twente, veroorzaakt door boerenkaas.


C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))