Hoge incidentie van de ziekte van Lyme

Huisartsen kregen in 2014 ongeveer 23.500 mensen met een rode ring- of vlekvormige uitslag op de huid (erythema migrans) op het spreekuur. Deze huiduitslag is het meest voorkomende signaal van de ziekte van Lyme. Daarnaast werd bij ongeveer 1.400 mensen de ziekte van Lyme vastgesteld op basis van andere klachten. Het aantal mensen dat zich meldt met een rode ring-of vlekvormige huiduitslag is tussen 2009 en 2014 licht toegenomen en lijkt zich te stabiliseren. Het aantal mensen dat naar de huisarts gaat met een teek in de huid is afgenomen. Mogelijk verwijderen mensen de teek vaker zelf (Hofhuis et al. 2015Hofhuis, A, Harms, M, Bennema, S, van den Wijngaard, C. C., van Pelt, W, Physician reported incidence of early and late Lyme borreliosis (2015)). Vaak is de ziekte van Lyme goed te behandelen, maar 1.000 tot 2.500 mensen per jaar houden na behandeling langdurig klachten zoals vermoeidheid, pijn of concentratiestoornissen. Waarom een deel van de patiënten zulke klachten krijgt en houdt is niet bekend.

Meer informatie

Trend in aantal huisartsenconsulten

Sla de grafiek Trend in aantal huisartsenconsulten 1994-2014 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijk onderzoek naar het vóórkomen van de ziekte van Lyme in de huisartsenpraktijk uitgevoerd door het Centrum Epidemiologie en Surveillance Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage. (Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage.) van Infectieziekten van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

EM = Erythema migrans Rode ringvormige uitslag rond plaats tekenbeet. (Rode ringvormige uitslag rond plaats tekenbeet.)

Incidentie van Lyme is toegenomen

Sinds de jaren '90 van de twintigste eeuw rapporteert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) door middel van huisartsenpeilingen de incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van erythema migrans, de meest voorkomende klinische presentatie van Lyme borreliose. Vanaf de start van deze huisartsenpeilingen in 1994 tot 2009 werd steeds een sterke stijging gezien van de incidentie van huisartsconsulten voor tekenbeten en erythema migrans diagnoses. Bij de eerste inventarisatie in 1994 werden 6.000 mensen gediagnosticeerd met een erythema migrans en sindsdien is het aantal diagnoses bij elke meting toegenomen tot 22.000 diagnoses in 2009 en 23.500 diagnoses van erythema migrans in 2014. Het aantal huisartsconsulten voor tekenbeten is sinds 1994 verdrievoudigd van 30.000 tekenbeten naar 93.000 tekenbeten in 2009. Ten opzichte van 2009 is in 2014 voor het eerst het aantal mensen dat naar de huisarts gaat met een teek in de huid afgenomen, naar 82.000 huisartsconsulten in 2014 (Hofhuis et al. 2015Hofhuis, A, Harms, M, Bennema, S, van den Wijngaard, C. C., van Pelt, W, Physician reported incidence of early and late Lyme borreliosis (2015)).

  • A. Hofhuis (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • W. van Pelt (RIVM)
  • C.C. van den Wijngaard (RIVM)