Lyme diagnoses 1994-2021

Sla de grafiek Diagnoses ziekte van Lyme 1994-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Huisartsenpeiling RIVM, beschikbaar op Tekenradar.nl

  • Diagnoses o.b.v. door huisartsen geschatte aantal gediagnostiseerde mensen met een erythema migrans

Aantal diagnoses ziekte van Lyme blijft hoog

Huisartsen kregen in 2021 ongeveer 25.600 mensen met een rode ring- of vlekvormige uitslag op de huid (erythema migrans) op het spreekuur. Deze huiduitslag is het meest voorkomende signaal van de ziekte van Lyme. Sinds 1994 houdt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) elke 4 á 5 jaar een peiling onder huisartsen om het aantal lymediagnoses in kaart te brengen. Bij elke peiling nam dit aantal toe. In de laatste meting, van 2021, veranderde deze trend en bleef het aantal diagnoses van een rode vlek of ring gelijk (Tekenradar.nl, 2023).

Tekenbeetconsulten bij de huisarts

Het aantal tekenbeetconsulten bij de huisarts was in 2021 wel veel lager dan de vorige meting in 2017. Dit kan te maken hebben met de algehele afname van huisartsbezoeken tijdens de COVID-19-pandemie. Ook de stabilisatie van het aantal lymediagnoses met een rode vlek of ring zou te maken kunnen hebben met de pandemie, bijvoorbeeld omdat mensen met een rode ring minder snel naar de huisarts gingen. Dit is echter niet onderzocht (Tekenradar.nl, 2023).


  • A. Hofhuis (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.C. van den Wijngaard (RIVM)