Lyme diagnoses 1994-2021

Sla de grafiek Diagnoses ziekte van Lyme 1994-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Huisartsenpeiling RIVM, beschikbaar op Tekenradar.nl

  • Diagnoses o.b.v. door huisartsen geschatte aantal gediagnostiseerde mensen met een erythema migrans

Incidentie van Lyme is toegenomen

Sinds de jaren '90 van de twintigste eeuw rapporteert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) door middel van huisartsenpeilingen de incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van erythema migrans, de meest voorkomende klinische presentatie van Lyme borreliose. Vanaf de start van deze huisartsenpeilingen in 1994 tot 2009 werd steeds een sterke stijging gezien van de incidentie van huisartsconsulten voor tekenbeten en erythema migrans diagnoses. Bij de eerste inventarisatie in 1994 werden 6.000 mensen gediagnosticeerd met een erythema migrans en sindsdien is het aantal diagnoses bij elke meting toegenomen tot 22.000 diagnoses in 2009 en 23.500 diagnoses van erythema migrans in 2014. Het aantal huisartsconsulten voor tekenbeten is sinds 1994 verdrievoudigd van 30.000 tekenbeten naar 93.000 tekenbeten in 2009. Ten opzichte van 2009 is in 2014 voor het eerst het aantal mensen dat naar de huisarts gaat met een teek in de huid afgenomen, naar 82.000 huisartsconsulten in 2014 (Hofhuis et al. 2015Hofhuis, A, Harms, M, Bennema, S, van den Wijngaard, C. C., van Pelt, W, Physician reported incidence of early and late Lyme borreliosis (2015)).

  • A. Hofhuis (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.C. van den Wijngaard (RIVM)