POWI's bij drie operaties kosten de ziekenhuizen jaarlijks 40 miljoen 

Een postoperatieve wondinfectie (POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties)) na een verwijdering van een gedeelte van de dikke darm kost een ziekenhuis gemiddeld 14.084 euro aan extra uitgaven per infectie. Na een totale heupprothese gaat het gemiddeld om 21.569 euro per POWI, en bij een borstamputatie om 1.881 euro per POWI . Landelijk lopen deze kosten op tot 29,10 en 0,6 miljoen euro per jaar respectievelijk. Deze extra uitgaven betreffen alleen ziekenhuiskosten en zijn voornamelijk een gevolg van een langere ziekenhuisopname. Daarnaast zijn er nog kosten ten gevolge van de impact van een POWI op het aantal jaren dat een patiënt in goede gezondheid leeft (kosten voor ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) in DALY Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan … (Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan …)'s). Kosten hiervan zijn voor de darm- en heupingrepen hoger dan de ziekenhuiskosten en lopen landelijk op tot 88 miljoen euro voor de drie ingrepen samen (zie tabel, Koek et al. 2019Koek, M. B. G., van der Kooi, T. I. I., Stigter, F. C. A., de Boer, P. T., Hopmans, T. E. M., de Greeff, S.C., Burden of SSI Study Group, de Gier, B., Burden of surgical site infections in the Netherlands: cost analyses and disability-adjusted life years. (2019)).  Deze aantallen geven geen totaal beeld, maar wel een indruk van de extra uitgaven door één van de meest voorkomende typen zorginfecties bij enkele veel uitgevoerde operaties (zie: Prevalentie zorginfecties in ziekenhuizen en Incidentie postoperatieve wondinfecties in zorginstellingen).

Tabel: Uitgaven per jaar aan postoperatieve wondinfecties (POWI's) bij drie veelvoorkomende operaties in 2011
  Ziekenhuiskosten (€)   

 

  per POWI

 landelijk

Landelijke kosten (€) van leven in verminderde gezondheid na een POWI

Totaal landelijke kosten (€) 

Verwijdering gedeelte dikke darm

14.084

29 miljoen

64 miljoen

93 miljoen

Totale heupprothese

21.569

10 miljoen

24 miljoen

34 miljoen

Borstverwijdering

1.881

0,6 miljoen

2.000

0,6 miljoen

Totaal 3 operaties

 

40 miljoen

88 miljoen

128 miljoen

Bron: Koek et al. 2019Koek, M. B. G., van der Kooi, T. I. I., Stigter, F. C. A., de Boer, P. T., Hopmans, T. E. M., de Greeff, S.C., Burden of SSI Study Group, de Gier, B., Burden of surgical site infections in the Netherlands: cost analyses and disability-adjusted life years. (2019)


  • T.E.M. Hopmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M. Harbers, red. (RIVM)