In het kort

  • De meest voorkomende zorginfecties in ziekenhuizen zijn postoperatieve wondinfecties (POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties)’s) en infecties van de onderste luchtwegen

  • Zorginfecties komen het vaakst voor bij patiënten ouder dan 50 jaar en op de ic 

  • Het aantal nieuwe geallen van POWI’s verschilt aanzienlijk tussen chirurgische ingrepen

  • POWI’s bij drie operaties kosten de ziekenhuizen jaarlijks 40 miljoen euro

  • Urineweginfecties zijn de meest voorkomende zorginfectie in verpleeghuizen

  • Het aantal nieuwe gevallen van urineweginfecties in verpleeghuizen is tussen 2016 en 2020 gedaald