Toetsing trends zorginfecties in ziekenhuizen

Trends zijn getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil) met behulp van logistische regressie. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05.


Toetsing trends zorginfecties in verpleeghuizen

Trends zijn getoetst met behulp van lineaire regressie. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05.


Toetsing verschillen zorginfecties in verpleeghuizen

Verschillen tussen patiënten die op de afdelingen revalidatie, somatiek en psychogeriatrie verblijven zijn getoetst met logistische regressie. Daarbij wordt getoetst of er een statistisch significant verschil is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05.