Naar inkomen en leeftijd

Sla de grafiek Jaarprevalentie artrose naar inkomen en leeftijd 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICPC-code L89-L91
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Naar inkomen en geslacht

Sla de grafiek Jaarprevalentie artrose naar geslacht en inkomen 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code L89-L91
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggender cijfers op CBS StatLine

Vóórkomen artrose neemt af met inkomen

Bovenstaande grafieken tonen de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van artrose naar inkomen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven personen in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het inkomen van het huishouden waartoe zij behoren. In de registratie neemt het relatief aantal mensen met artrose (jaarprevalentie) in alle leeftijdsgroepen en zowel bij mannen als bij vrouwen licht af met het stijgen van het inkomen. Artrose komt dus relatief meer voor bij mensen die deel uitmaken van een huishouden met een lager inkomen. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2022 bekend waren bij de huisarts met artrose. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2022 contact te hebben gehad met de huisarts voor artrose. 


Trend jaarprevalentie artrose naar inkomen

Sla de grafiek Trend jaarprevalentie artrose naar inkomen 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers van 2022 zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code L89-L91
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Verschillen in vóórkomen artrose tussen meeste inkomensniveaus vrijwel constant

Bovenstaande grafiek toont de trend in de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van artrose naar inkomen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven personen in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het inkomen van het huishouden waartoe zij behoren. Artrose komt relatief meer voor bij mensen die deel uitmaken van een huishouden met een lager inkomen. In de periode 2012-2022 is de jaarprevalentie van artrose in iedere inkomensgroep toegenomen, maar zijn de verschillen tussen de verschillende inkomensgroepen vrijwel constant gebleven. Uitzondering is de eerste 20%-groep (groep met het laagste inkomen). In de periode 2012-2022 is de jaarprevalentie van artrose in deze inkomensgroep relatief iets minder hard gestegen in vergelijking met de andere vier inkomensgroepen. Daarmee is het verschil in de jaarprevalentie tussen deze groep (laagste inkomen) ten opzichte van de andere groepen ook iets afgenomen. 


 • V. Hermans, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))