42.000 klinische ziekenhuisopnamen voor artrose

In 2020 waren er 41.975 klinische ziekenhuisopnamen voor artrose. Vrouwen worden vaker opgenomen dan mannen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 129.115 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 3,1 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor artrose 2020
  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) 15.410 26.565 41.975
Aantal verpleegdagen 44.830 84.280 129.115
Gemiddelde opnameduur (dagen) 2,9 3,2 3,1
Aantal dagopnamen 2.050 3.095 5.145
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 5 5 10
Totaal aantal opnamen 17.465 29.665 47.135

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: M15-M19
 • Het aantal opnamen, verpleegdagen en observaties is afgerond op vijftallen.
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ziekenhuisopnamen voor artrose

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor artrose 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: M15-M19
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Aantal opnamen artrose neemt toe met leeftijd

In 2020 waren er 41.975 klinische ziekenhuisopnamen voor artrose in Nederland (mannen: 15.410 en vrouwen: 26.565). Dit aantal komt overeen met 23,6 opnamen per 10.000 personen (17,4 per 10.000 mannen en 29,7 per 10.000 vrouwen). Het aantal opnamen neemt toe met de leeftijd, maar op hoge leeftijd (80 jaar en ouder) neemt het relatief aantal opnamen weer af. Voor alle leeftijdsklassen tussen 40 en 94 jaar is het aantal opnamen per 10.000 personen voor vrouwen hoger dan voor mannen.


 • A.M. Gommer (RIVM)
 • C. Hendriks, red. (RIVM)