In het zuiden meeste gewrichtsslijtage

In het zuiden van Nederland geven meer mensen aan last te hebben van gewrichtsslijtages (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën dan in de rest van het land. In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio's Zuid-Limburg (20,6%) en Brabant-Zuidoost (18,7%) is het aandeel inwoners met gewrichtsslijtage significant het hoogst. In de regio's Gooi en Vechtstreek, IJsselland, Gelderland-Midden en Amsterdam is het percentage significant lager dan het landelijk gemiddelde. Gemiddeld heeft 14,6% van alle inwoners van Nederland gewrichtsklachten van heupen of knieën.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)